2015-12-14 13:43Bloggpost

Från input till impact, som Damberg sa

Det är Nobeldagen och jag vill uppmärksamma den goda idén, för sådana har vi gott om i Sverige. Idéer som, i den bästa av världar, leder till innovation. Nya lösningar på gamla och nya problem. Globalisering och digitalisering tillåter idéerna att växa till disruptiva affärsmodeller med radikalt förändrad funktion och branschbeteende. Men för att den goda idén ska vandra från tänkaren till innovationen krävs kommersialisering, som i sin tur kräver kapital. ”Från input till impact”, som Damberg sa. Låt oss prata lite om det –

Nyligen kunde vi följa debatten kring den regionala tillväxtens vara eller icke vara. I närings- och innovationsminister Mikael Dambergs regi riktar regeringen satsningarna mot ”en fondstruktur för innovation och tillväxt”. Dessa bygger på utredaren Hans Rydstads förslag tidigare i år, som bland annat omfattade att statlig marknadskompletterande finansiering tydligare ska tilldelas i tidiga skeden av företags utveckling.

En bärande idé i förslagen är också att distribuera mer av den statliga företagsfinansieringen regionalt. I praktiken innebär det exempelvis verifieringsbidrag via inkubatorer och tidigt ägarkapital via inkubatornära såddkapitalfonder och affärsängelsamverkan - utmärkta exempel på hur staten kan stödja och stimulera idéutveckling och konkret innovation.

För att stärka nyttan av forskning och samverkan i Sverige behöver vi nämligen i högre grad prioritera Sveriges högskolenära innovationsmiljöer och affärsutvecklingsprocesser. Inkubatorer och science parks finns för att stimulera samverkan, kommersialisering och acceleration av våra lokala tillväxtbolag, såväl i Sverige som internationellt.

Tillsammans kan vi skapa en Europaledande innovationsnation.

Vi ska använda våra högskolenära hubbar för att internationalisera innovationssystemet. Genom att utnyttja vårt unika nätverk kan vi öka Sveriges attraktionskraft på den globala marknaden. Vi väcker internationellt intresse, stärker vårt varumärke som en stark innovationsnation och skapar, genom det, bättre medel för att stödja den inhemska exportutvecklingen av innovativa företag. Prioriterade nationella satsningar på lokala innovationshubbar är redan ett faktum i många av världens länder.

Vi ska även våga satsa på såddfinansiering, tillsätta resurser i ett tidigt skede och nyttja de regionala innovationsmiljöerna för en effektiv och företagsnära fördelning. De processer som rullar ut innovation på goda idéer bottnar i en tät samverkan mellan näringsliv, stat och akademi. Sverige har, förutom våra många goda idéer, fantastiska förutsättningar för detta. Men staten behöver finansiera de processerna som bidrar till att frigöra kommersialiseringspotentialen. Mer konkret krävs långsiktiga satsningar på utveckling och drift av våra inkubatorer, science parks, innovationskontor och lärosätenas holdingbolag.

Summerat handlar det om att ge forskare, innovatörer, entreprenörer, företagsledare och innovationsledare bästa möjliga förutsättningar för att innovera, kommersialisera och bygga internationellt konkurrenskraftiga tillväxtbolag i Sverige. För att lyckas med det måste vi erkänna värdet i våra befintliga insatsformer och konstellationer, istället för att skapa nya.

För när nationell, marknadskompletterande finansiering distribueras genom högskolenära innovationsmiljöer aktiverar vi lokalt privat kapital samtidigt som vi ytterligare stärker inkubatorernas affärsutvecklingsprocesser. Som följd blir vi internationellt attraktiva magneter som lockar drivna individer, investeringar och etableringar.

Dessa reflektioner bygger på 30 års kunskap och erfarenhet från Swedish Incubators & Science Parks medlemmar och deras triple helix-förankrade innovationsmiljöer.

Ta tillvara på den goda idén. Passande, såhär Nobeldagen till ära.

Magnus Lundin, CEO Swedish Incubators & Science Parks 

*Denna text publicerades ursprungligen i Dagens Industri den 10 december 2015.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark