2015-12-15 13:22Bloggpost

​Världens 50 mest innovativa företag agerar som startups

null

Nyligen släppte The Boston Consulting Group sin rapport ”The 50 Most Innovative Companies 2015” där fyra områden pekas ut som särskiljande för världens 50 mest innovativa företag.

Trenderna inom innovation förändras och utvecklingen går snabbare och snabbare samtidigt. Detta samtidigt som företagen i allt högre grad kommer till insikt med att satsningar och prioriteringar av innovation nu har blivit en fråga om överlevnad.

Samtliga områden i rapporten är också egenskaper som utmärker de nya teknik- och kunskapsorienterade tillväxtbolagen – startups. De nya startupbolagen är naturligt flexibla, har ofta strömlinjeformad organisation, är fokuserade på att utveckla sina idéer snabbt och skalbart och gör ofta det genom tidig och konstant iteration med kunder.

Etablerade företag kan därför inte sällan dra nytta av att samverkan kring innovation och utveckling med startups, som dessutom ofta har spetskompetens inom särskilda utvecklingsområden.

Startups är ofta bättre på att utveckla nya idéer medan storföretag har varumärke, marknadsnärvaro och distributionskanaler för att snabbt skala upp försäljning. Framgångsrika startups blir ofta uppköpta av etablerade miljardbolag som en del av deras strategi för att nå nya marknader och utveckla nya produkter och lösningar.

År 2005 svarade 66% av de tillfrågade i Boston Consulting Groups rapport att innovation är en av bolagens 10 viktigaste prioriteringar. Tio år senare 2015 svarar 79% att innovation tillhör bolagets absolut prioritering eller åtminstone ligger inom de topp tre mest betydelsefulla prioriteringarna.

Dessa faktorer utmärker de mest innovativa företagen

Snabbare innovation – bolag som snabbt kan agera på konkurrenters agerande eller snabbt komma ut med en prototyp till marknaden kan vidareutveckla produkten och göra säkrare prognoser i jämförelse med bolag som har långa utdragna innovationsprocesser.

LEAN processer i bolaget – strömlinjeformade processer där varje steg skapar ett värde för slutsteget. Utvecklingskedjan effektiviseras när alla beslut är kopplade till påverkan av budgeten vilket eliminerar ofinansierade beslut i processen.

Teknikplattformar – teknikbaserad innovation kan se olika ut men nya anpassningsbara multifunktionella plattformar ger bättre utfall genom automatisering, minskade kostnader, förändrad affärsmodell och effektivisering av processer.

Horisontell innovation – utgör en utmaning för många stora bolag när det kommer till att gå i sidled mot nya marknader istället för att klättra uppåt på den befintliga. Genom att utveckla för behovs-centrerad tillväxt på angränsande marknader finns stora möjligheter för bolagen. Samtidigt kan detta kräva att man skapar externa organisationer med extern ledning och ny arbetskraft och kompetens som jobbar specifikt med det horisontella perspektivet.

Det kräver också ett experimentellt förhållningssätt och en nyfiken organisationskultur som kan vara svår att skapa i en organisation som funnits länge – här kan nya innovativa tillväxtbolag spela en central roll för att bidra med nya perspektiv och kompetens.

USA dominerar idag listan över de mest innovativa bolagen med 29 företag. Asien har 10 företag på listan och Europa har 11.

Från SISP bedömer vi att Sverige har ett mycket gott utgångsläge för att attrahera och facilitera innovation. Vi har starka och attraktiva innovationsmiljöer, inkubatorer som stödjer utvecklingen av hundratals lovande startups varje år, samt ledande forskning inom akademi och industrin. Staten bör i högre grad nyttja de befintliga strukturerna, såsom regionalt etablerade science parks, inkubatorer samt forskningsinstitut. Med rätt prioriteringar kan Sverige och Europa utgöra en större del av listan i framtiden.

Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Parks

Läs hela rapporten från The Boston Consulting Group här.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark