2014-01-28 16:56Nyheter

15 miljoner kronor till Umeå Biotech Incubator (UBI)

Umeå Biotech Incubator (UBI) tilldelas 15 miljoner kronor från familjen Erling-Perssons Stiftelse. Pengarna ska stärka UBIs arbete med att stimulera utvecklingen av fler life science-idéer till samhällsnyttiga produkter och tjänster i form av framtida läkemedel och diagnostiska metoder. 

Anslaget på 15 miljoner kronor sträcker sig över tre år och gör det möjligt för inkubatorn UBI att erbjuda stöd till ett större antal forskningsidéer, samt skynda på processen där forskningen förvandlas från idé till verklig produkt.

Vi är väldigt glada över anslaget. Det betyder mycket, inte bara för oss och de forskare som kommersialiserar life science-forskning här i inkubatorn, utan även för branschen och inte minst för alla de människor som i slutändan kommer att gynnas av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.

Magnus Lundin, vd för den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP), där UBI är en av drygt 40 medlemsinkubatorer, gläder sig över satsningen. 

- Näringslivets satsningar på effektiva innovationsstrukturer såsom inkubatorer är ett mycket välkommet komplement till den statliga medfinansieringen av kontinuerlig verksamhet.

Sverige har drygt 40 inkubatorer som utvärderar cirka 5000 innovativa affärsidéer varje år, men det är bara omkring 400 av dessa idéer som antas till en inkubatorprocess.

Det beror inte på potentialen i affärsidéerna, utan är till stor del en resursfråga. Hade inkubatorerna haft mer driftsfinansiering och mer marknadskompletterande såddfinansering till de nya tillväxtbolagen, så hade vi kunnat stödja minst det dubbla antalet nya affärsidéer varje år, säger Magnus Lundin, vd på SISP.

Om Umeå Biotech Incubator

Inkubatorn grundades 2005 och ägs av Umeå universitet, SLU, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. UBI:s uppdrag är att stötta forskare vid Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och Totalförsvarets Forskningsinstitut att utveckla forskning mot marknaden. Sedan starten har inkubatorn utvärderat 160 forskningsidéer, varav 26 idéer har antagits. www.ubi.se

Om Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Stiftelsen har sin grund i donationer av Stefan Persson, ordförande i H & M Hennes & Mauritz AB. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt främja vård och uppfostran av barn. Anslag ges främst till forsknings eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. www.familjenerlingperssonsstiftelse.seOm Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark