2015-06-30 11:39Nyheter

Almedalen öppnades med inkubatorer i fokus

null

Inkubatorer var i fokus när Industrin tar matchen öppnade Almedalen under måndagen. Entreprenörernas nöjdhet med de svenska inkubatorerna var en av de frågor som lyftes upp till diskussion. 

Innovationsföretag i världsklass, men hur får vi dem att stanna? Så löd rubriken på det seminarium som öppnade industriområdet i Almedalen där bland andra Pontus Braunerhjelm från KTH och Entreprenörskapsforum samt Lena Mirande från SISP-medlemmen Mjärdevi Science Park och Kamjar Hajabdplahi från SISP-medlemmen Serendipity Innovations medverkade, liksom SISPs vd Magnus Lundin. Under seminariet diskuterades en intervjustudie som gjorts med några av Sveriges hetaste innovationsföretag på 33-listan. Ända sedan 33-listan startade så har en majoritet av bolagen utvecklats i någon av Sveriges inkubatorer. Det visar på den attraktionskraft inkubatorerna har för att utveckla några av de allra hetaste unga bolagen.

Panelen konstaterade att nöjdheten hos entreprenörerna är ett viktigt mått för att utvärdera inkubatorerna och bland andra LEAD, Ideon Innovation och Serendipity Innovations (alla tre medlemmar i SISP) lyftes fram som tre inkubatorer med goda resultat och nöjdhet hos entreprenörerna, men också att nyttan och nöjdheten givetvis kan variera. Rickard Mosell är vd på Ideon Innovation:

- På Ideon Innovation, en av Sveriges ledande inkubatorer, jobbar vi ständigt med att utveckla vår tjänster, nätverk och erbjudande för att fortlöpande kunna ge våra bolag den absolut bästa starten i sitt entreprenörskap. Förutom statens löpande uppföljning av bolagens utveckling vad gäller omsättning, restkapital och antalet anställda, så genomför vi själva varje år också kvalitativa nöjdkundindexiundersökningar. Där ställer vi 37 olika frågor anonymt via en extern konsult och har de senaste tre åren haft ett genomsnittligt index på 4,2 på en 5 gradig skala. Extra kul är det att på frågan om man skulle rekommendera andra entreprenörer att starta sina bolag på Ideon Innovation så skulle 100% av inkubatorbolagen i stor eller mycket stor utsträckning rekommendera andra att starta sina bolag hos oss. Bättre kvitto än så går det knappast att få på att vi gör en väsentlig skillnad för bolagen.

Panelen var överens om att sänkt skatt på personaloptioner är en angelägen förändring. Seminariet kom också att diskutera komplexiteten i det svenska innovationssystemet utifrån mängden aktörer och initiativ. Panelen var överens om att innovationsstödsystemet splittrat är splittrat och att en orsak är projektifiering på regional och nationell nivå leder till alltför många aktörer och initiativ. SISPs vd Magnus Lundin kommenterar:

- Liksom att de flesta är överens om att staten har en roll att tillhandahålla marknadskompletterande finansiering till företag, tror vi också att vi behöver en dialog om hur staten kan få en tydligare roll att driftsfinansiera insatser i innovationsstödssystemet som ett komplement till projektfinansiering. Det finns en stor potential för ökade effektivitet och långsiktig i det. 

På eftermiddagen medverkade SISP genom vd Magnus Lundin i Ratios seminarium om hur vi kan förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt. Fokus låg på rollfördelningen mellan staten, bankerna och marknaden och hur det kan bli lättare för idéer och kapital att mötas. Även rollfördelningen på kapitalmarknaden tog upp till diskussion. I seminariet deltog bland andra Företagarna, Sparbankerna, Riskkapitalföreningen, Almi och Svenskt Näringsliv. Panelen berörde det offentliga riskkapitalet som entydigt kunde anses öka sitt inflytande och ta mer ansvar för tillväxten i dessa intresseområden. Konkreta förslag framkom däribland att användandet av personaloptioner han ses som ett alternativt finansieringsmöjlighet.

Måndagseftermiddagen ägnades åt diskussioner om hur vi stärker Sveriges globala innovationskraft, bland annat genom det digitala initiativet InnoNation. Deltog i panelen gjorde bland andra Svenska institutet, VINNOVA, RISE Research Institutes of Sweden och SISP. Efter seminariet följde en workshop med mycket engagerade deltagare.

- Det är väldigt stimulerande att lyssna till en panel bestående av ett antal centrala organisationer med kompletterande perspektiv som är överens om vad Sverige kan göra för att stärka vår globala innovationskraft. Rent konkret handlar det om hur vi kan samla och synliggöra resurserna i innovationssystemet så att Sverige bättre kan attrahera mer utveckling, ännu fler investeringar och etableringar, säger Anna Alicedotter, kommunikationsansvarig SISP.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark