2015-04-02 11:00Nyheter

Amanda Mannervik ny innovationsledare på SISP

null

Branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks - SISP - välkomnar Amanda Mannervik som ny medarbetare. Amanda får den nya rollen som innovationsledare. Som utbildad innovationsvetare med bred erfarenhet från eget företagande, inkubatorverksamhet och myndighetsarbete bli Amanda en värdefull resurs för SISPs medlemmar och intressenter.

Amanda Mannervik är utbildad innovationsvetare samt internationellt certifierad coach inom ledarskap, prestation och kommunikation. De senaste åren har hon bland annat arbetat som projektledare och verksamhetsledare för IDÉLAB företagsinkubator, programmedarbetare inom Entreprenörskap på Tillväxtverket, verksamhetsutvecklare på SU Inkubator samt drivit egna företag och projekt.

Amanda är uppvuxen i Uppsala och har de senaste sex åren bott i Västerås. Fritiden tillbringar hon gärna springandes i en bergskedja. Kreativt skapande, uthållighetssport och mental träning ligger henne varmt om hjärtat och senaste året har hon bland annat testat på 100-kilometerslopp och bergsbestigning.

Amanda kommer att lägga mycket av sin tid i projekten Innovationsexcellens - där SISP stödjer science parks utveckling som innovationsdrivande noder i regionala innovationssystem - samt det nya projektet Inkubatorexcellens – där SISP fått i projektuppdrag att leda lärande- och utvecklingsdelen i VINNOVAs nationella program för inkubationsstöd.

- Jag har haft kontakt med SISP under alla mina yrkesverksamma år som innovationsvetare och ser fram emot att bli en del av teamet och få lyfta blicken från innovationsstrategi på regional nivå till nationell och internationell. Jag är något av en generalist med innovationsspets (eller T-kompetent som de säger inom forskningsfältet) och jag hoppas att mina erfarenheter från att arbeta med affärsutveckling i inkubatorer, innovationsprocesser, omvärldsbevakning och entreprenörskapsutbildning ska ge värdefull input till arbetet med att stötta och utveckla morgondagens inkubatormiljöer. Jag ser fram emot att lära mig mycket nytt, men också få chansen att arbeta ännu tajtare tillsammans med alla de fantastiskt kunniga och drivna kollegor i branschen som jag träffat genom åren, säger Amanda Mannervik.

- Vi hälsar Amanda Mannervik varmt välkommen som ett värdefullt tillskott till SISP-kansliets arbete med medlemsutveckling och nationell dialog. Som utbildad innovationsvetare med erfarenhet framförallt från företagande och inkubatorverksamhet, men också myndighetsarbete, kommer Amanda bidra med en bred kompetens och ett stort kontaktnät. Att facilitera innovation åt befintliga företag är en tydlig trend bland Sveriges inkubatorer och science parks och i arbetet med detta kommer den nya rollen som innovationsledare bli en bra resurs för SISP-medlemmarna, säger SISPs Vd Magnus Lundin, samt avslutar med att konstatera att Amanda blir en viktig kompetens i SISPs arbete med att utveckla och driva erfarenhetsutbyte och lärandedelen i VINNOVAs nationella inkubationsstödsprogram;

- Liksom det är en framgångsfaktor att inkubatorerna bemannas av erfarna entreprenörer som stödjer nya entreprenörer, är det givetvis värdefullt att vi som jobbar för SISP har egen erfarenhet av den verksamhet som medlemmarna bedriver.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark