2013-06-03 17:08Nyheter

Årets unga entreprenör med koppling till företagsinkubatorn Inkubera

null

Mikael Blix från laget.se, med koppling till Örebroregionens företagsinkubator Inkubera, har tilldelats Företagarnas stipendium för årets unga entreprenör.  

Företagarna vill uppmärksamma att det i Sverige finns massor av duktiga unga ledare, förebilder och entreprenörer – personer som gör skillnad och inspirerar andra i sin omgivning. Entreprenörer är framtiden och det är genom dem som idéer utvecklas eller förutsättningar för framtidens företag skapas. Det i sin tur genererar tillväxt och jobb och förändrar samhället i grunden. Företagarna har därför skapat ett stipendium som delas ut varje år. Stipendiets storlek varierar från år till år och för 2013 är stipendiet 20 000 kr och ett medlemskap i Företagarna. 

2013 års stipendium tilldelades alltså Mikael Blix från laget.se. Stipendiet delades ut av Företagarnas Vd Elisabeth Thand Ringqvist på Företagarnas vårmingel i Stockholm i tisdags förra veckan, den 28 maj.

- Det är första gången som Företagarna uppmärksammar en ung entreprenör med ett stipendium. Det
  är roligt att ha en kategori som inte strikt handlar om lönsamhet utan om unga personer som tänker större än sig själv och sitt företag, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna. 

Motiveringen lyder: 


Mikael Blix är en samhällsentreprenör som genom sitt brinnande engagemang och företagande underlättar för barn och unga att få en meningsfull fritid. 

Genom sitt företag laget.se hjälper och underlättar han för idrottsklubbar i hela landet ut på internet, anpassat för såväl spelare, ledare, föräldrar och kanslipersonal. Hemsidan har 1,2 miljoner besökare varje månad och samlar 30 000 idrottsföreningar. Han arbetar aktivt med att motverka mobbing och utanförskap vilket bidrar till en hållbarbarutveckling för idrotten. Under lång tid har han byggt upp ett stabilt företag som han har ambitionen att utvecklas långt utanför Sveriges gränser. 

Stipendiaten ska uppfylla följande kriterier:

- Vara en förebild och ambassadör för ungt entreprenörskap


- Ha en långsiktig ambition med sitt engagemang


- Visa på ett gott ledarskap


- Fylla högst 30 år under året 

Mer om stipendiet finns på www.foretagarna.se/stipendium


På fotot: Företagarnas Vd Elisabeth Thand Ringqvist och Mikael Blix från laget.se

Källa och foto: FöretagarnaOm Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark