2015-02-12 15:38Nyheter

Chalmers mångmiljonsatsar på innovation och entreprenörskap

Chalmers förstärker sina globalt topprankade inkubatorer och lägger närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett nytt helägt dotterbolag inom Venture Creation. Satsningarna ska göra Chalmers världsbäst inom innovation och entreprenörskap och lägger en grund för nya tillväxtföretag som gynnar såväl Västsverige som hela landets innovationsmöjligheter.

300 miljoner kronor i investeringskapital och 150 miljoner kronor i driftsmedel. Det kommer att tillskjutas till det nya dotterbolaget över en tioårsperiod. Därtill förstärker Chalmers sina satsningar på inkubatorerna Encubator och Chalmers Innovation.

- Detta är en offensiv satsning för att överbrygga bristen på stabil såddfinansiering, vilket länge har varit en flaskhals som hindrat unga svenska bolag från att växa, och en satsning på entreprenörskap utan motstycke inom universitetsvärlden, säger Chalmers rektor och Vd Karin Markides.

Linnéa Lindau som i dag är Vd för Encubator blir Vd för det nya dotterbolaget.

- Vi välkomnar alla entreprenörer och forskare som lockas av vårt fokus på affärsmannaskap, skalbarhet och lönsamhet, med eller utan tidigare koppling till Chalmers, säger Linnéa Lindau.

I det nya dotterbolagets ledningsteam ingår även Andrzej Brud som är Vd för Chalmers Innovation.

- Chalmers satsning och kraftsamling ger viktig långsiktighet för att utveckla entreprenörskapet med Chalmers som bas. De skapar också en kraftfull utväxling på de tidigare satsningarna i form av donationen från Stena Stiftelsen för Forskning och Kultur, som skapade grunden för Chalmers Innovation, samt det långvariga stödet från Västra Götalandsregionen, säger Andrzej Brud.

I april förra året gästades Chalmers av flera hundra personer ur kärnan av Sveriges innovationssystem då de stod som partner till det nationella forumet Sveriges Innovationsriksdag. Bland deltagarna fanns nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S). Sveriges Innovationsriksdag arrangeras av den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP), som är mycket positiva till Chalmers mångmiljardsatsning.

- Chalmers satsning är unik i landet och det är föredömligt att förstärka redan befintliga, beprövade och väl fungerande arbetssätt och organisationer som inkubatorer och marknadskompletterande finansiering för att stimulera både regional som nationell tillväxt, säger Magnus Lundin, Vd för Swedish Incubators & Science Parks och fortsätter:

- Västsverige har under en längre tid legat i framkant i analys, samverkan, genomförande och resultat vad det gäller innovation och näringslivsutveckling. Flera aktörer i det västsvenska innovationssystemet har gjort betydande satsningar de senaste åren, inte minst lärosätena, Västra Götalandsregionen, samt flertalet kommuner. Det nyligen inledda triple helix-samarbetet kring AstraZeneca Bio Venture Hub är ytterligare ett gott exempel. Vi ser fram emot att följa och lära av den västsvenska utvecklingen och förhoppningsvis får vi se liknande satsningar vid många lärosäten runt om i landet, säger Magnus Lundin. 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark