2013-05-23 05:17Nyheter

Det här hände på av Sveriges Innovationsriksdag, dag 1

Nu är Sveriges Innovationsriksdag 2013 igång – och första dagens föredrag och presentationer till ända. Platsen var Medicon Village i Lund och talarlistan bestod av ledande företrädare såsom Hans Enocson, Nordenchef General Electric, Håkan Ekengren, statssekreterare hos näringsmister Annie Lööf, och Kjell-Håkan Närfelt, chefstrateg på Vinnova.

Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISPs – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens, vilken nu anordnas för tredje gången på lika många år. 180 företrädare för Sveriges science parks och inkubatorer samlades med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter. TV-profilen Johan Wester på Anagram modererade första dagen med van hand.

Håkan Ekengren

Håkan Ekengren

En av de som vad först ut bland talarna var Mats Paulsson, en av grundarna till PEAB, som donerat 100 miljoner SEK till Medicon Village.

Annie Lööfs statssekreterare Håkan Ekengrenberättade om den nationella innovationsstrategin och att innovation är mycket viktigt för att möta utmaningarna inom det globala samhället och den offentliga sektorn, samt för att behålla och vidareutveckla konkurrenskraft och jobb i Sverige.

Kjell-Håkan Närfelt, chefstrateg på VINNOVA, talade om öppen innovation – temat för Sveriges Innovationsriksdag 2013. Han lyfte fram betydelsen av öppenhet och samverkan och menade att innovation uppstår när man som organisation delar med sig av sina utmaningar till andra, som med sin kunskap kan bidra till utveckling.

Kjell-Håkan Närfelt

Kjell-Håkan Närfelt

Hans Enocson, Nordenchef General Electric delade med sig av en global koncerns erfarenheter av innovationsarbete och då särskilt öppen innovation. För GE har arbete med öppen innovation inneburit mycket stort mervärde i form av nya sätt att samarbeta med andra och att snabbare få nya teknologier till marknaden. Hans konstaterade vidare att de öppna innovationsprocesserna stärkt attraktionskraften hos deltagande företag och gjort dem intressantare som arbetsgivare.

Göran Lundwall, VD och koncernchef för Almi och Anders Nilsson, affärsområdeschef för inkubation Almi, berättade och svarade på frågor om affärsområde inkubation. Anders visade bland annat resultat för de svenska inkubatorer som får statlig driftsfinansiering och år 2011 omsatte inkubatorbolag i dessa inkubatorer 3,3 miljarder kronor och sysselsatte över 4.000 personer.

Den första dagen av Sveriges Innovationsriksdag 2013 avslutades med SISPs årsstämma.

Sveriges Innovationsriksdag går i morgon torsdag in på sin andra dag. Då samlas deltagarna i Lunds högst byggnad, Ideon Gateway och fokus kommer bland annat att vara Sveriges innovationspolitik och innovationssystem. Vi kommer också att få ta del av flera framgångsrika case från Sveriges inkubatorer och science parks.

Johan Wester Mingel

Foto: Niklas Lagström


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark