2014-04-04 11:53Nyheter

Det här hände på Sveriges Innovationsriksdag dag 2

null

Sveriges Innovationsriksdag fortsatte under onsdagen och de 250 deltagarna från hela Sveriges innovationssystem hade då förflyttat sig från Göteborgs universitet till Chalmers. Frågor om finansiering, både tidig såddfinansiering till startups samt medfinansiering till inkubatorer och science parks, kom återigen att dominera diskussionerna, liksom frågor om hur vi skapar tillväxt i våra svenska bolag. Deltagarna fick även ta del av en internationell utblick. 

Bland onsdagens talare fanns Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, Riksrevisionens projektledare Bengt Lewin som deltagit i den nyligen lanserade och uppmärksammade rapporten om det statliga riskkapitalet, samt Teknikföretagen, Research Institutes of Sweden AB och VINNOVA. De två sistnämnda deltog tillsammans med Tillväxtverket och AstraZeneca i en paneldiskussion om hur vi skapar tillväxt i våra svenska företag, idag och i morgon.  

- En mer balanserad fördelning av satsningar på grundforskning, tillämpad forskning och i affärsutvecklingsledet krävs om Sverige ska kunna växla upp till nytta och internationell konkurrenskraft med den forskning och innovation som bedrivs idag på universitet och institut, konstaterade Cecilia Driving, vd på Research Institutes of Sweden AB (RISE). 

Joachim Karlsson, Enhetschef Informations- och kommunikationsteknik på VINNOVA, framhöll kopplingen mellan möjlighet och risk. 

- Det har under många år varit livliga diskussioner kring huruvida riskkapitalbolag tar risk eller inte. Möjlighet och risk hänger ofta samman. Företag måste därför bli duktigare på att berätta vilka möjligheter de skapar. Stora möjligheter innebär ofta att riskkapitalbolag vågar ta större risker. Mindre möjligheter innebär ofta att riskkapitalbolag inte vågar ta någon risk alls. 

Mycket att lära från Sveriges sätt att arbeta med innovation

Från Spanien hade den internationella science park-organisationen IASPs generaldirektör Luis Sanz rest till Göteborg för att delta på Innovationsriksdagen. Han gav bland annat en bild av science parks roll och betydelse runt omkring i världen, och visade på en stark utveckling. Den internationella utblicken gjorde även nedslag i Norge och verksamhetsledaren för SISPs norska systerorganisation FIN exemplifierade bland annat likheter, olikheter och potential gällande det norska och det svenska innovationssystemet. Deltagarna fick även höra kommunikationsstrategen Monika Wassén, som tidigare arbetat med varumärket Sverige, prata om Sverige som innovationsland. IASPs generaldirektör Luis Sanz uttryckte hur imponerad han är över Sveriges innovationskraft och att det finns mycket att lära från vårt sätt att arbeta.  

Skola, förnyelse, samhällsutmaningar, attityd och ledarskap

Eftermiddagen ägnades bland annat åt seminarier och workshops där SISP-medlemmar, myndigheter och branschorganisationer diskuterade aktuella och relevanta frågor såsom akademiens innovationsarbete, hur staten kan bidra till en ökad efterfrågan på innovation, samt hur samspelet regionalt/nationellt kan förbättras. Deltagarna fick även ta del av en favorit i repris från gårdagen i form av ”Friends of Innovation” och en rad pitchar från framgångsrika inkubator- och science park-företag. Sveriges Innovationsriksdag 2014 avslutades därefter med en paneldiskussion om framtidens innovationssystem, med bland andra Eva Wigren, Chef Industriell utveckling på Teknikföretagen, Björn O. Nilsson, vd IVA och Per Engström, Kansliråd Näringsdepartementet. När panelen, bestående av ytterligare ett par deltagare, med ett enda ord fick ange den enskilt viktigaste faktorn för att det svenska innovationssystemet ska fungera löd svaren: skola, förnyelse, samhällsutmaningar, attityd, och ledarskap. Allra sist ut på Innovationsriksdagens scen var Lars Hjälmered (m) och Magdalena Andersson (s) som svarade på hur de och deras respektive partier vill stärka innovation. 

Läs mer om den partipolitiska diskussionen under Sveriges Innovationsriksdag 2014 här >>


Se Twitterflödet under hashtaggen #innovationsriksdag för att följa diskussionerna här >>

 

Om Sveriges Innovationsriksdag:

Sveriges Innovationsriksdag är en viktig nationell mötesplats för att tillsammans diskutera hur vi bäst kan stärka landets attraktionskraft, samt utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation. Här samlas en betydande del av Sveriges innovationssystem – företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks, nationellt ledande politiker och beslutsfattare, samt näringsliv. Årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag är den första under ett valår och frågor om framtidens Sverige, internationell attraktionskraft, jobb och tillväxt kommer att genomsyra programmet.Sveriges Innovationsriksdag 2014 arrangeras av SISP–medlemmarna Chalmers Innovation, Encubator, GU Holding och Johanneberg Science Park i samverkan med lärosäten, näringsliv och aktörer i Västsveriges innovationssystem. Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Teknikföretagen, VINNOVA, Tillväxtverket, RISE och ALMI står bakom som finansiärer och strategiska samarbetspartners. www.sverigesinnovationsriksdag.seOm Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark