2014-04-02 12:11Nyheter

Det här hände på Sveriges Innovationsriksdag dag 1

null

Igår tisdagen den 1 april samlades 250 deltagare på Sveriges Innovationsriksdag 2014, vars första dag gick av stapeln på Göteborgs universitet. Bland talarna fanns Mats Odell (kd), Almi, Volvo och Stora Enso, samt en rad innovativa startups från Sveriges inkubatorer och science parks. 

Mats Odell (kd), ordförande i näringsutskottet, fanns på plats för att diskutera inkubatorer och science parks som grogrund för det innovativa Sverige. 

- Sverige är världsledande gällande satsningar på forskning och innovation, vi rankas exempelvis som nr 1 på EU:s Innovation Score Board, men för att realisera potentialen från dessa satsningar behöver vi både inspirerande miljöer och kunniga affärsutvecklare såsom inkubatorer och science parks, men vi behöver också riskvillig finansiering i tidigt skede – här har staten en viktig roll att spela, säger Mats Odell. 

Diskussionen kom även att handla en hel del om det statliga tidiga såddkapitalet. Mats Odell: 

- Tillgång till tidigt och riskvilligt kapital är nödvändigt för att realisera potentialen i de svenska FOI-satsningarna. Här kan vi lära från exempelvis det norska statliga bolaget Argentum som med framgång medfinansierar privata såddinvesterare. 

På scenen under tisdagen fanns många företag, både startups och befintliga storbolag, som alla beskrev den betydelse inkubatorer och science parks haft för företagens utveckling. 

- Jag sökte mig till inkubatorn för att få tillgång till tidigt riskvilligt kapital, inspirerande miljö med relevanta nätverk samt konkret hjälp och stöd med affärsutveckling och vid företagsuppstart, sa Alexander Hars, vd på Letsdeal. 


Sveriges Innovationsriksdag uppmärksammades i gårdagens Göteborgs-Posten i form av två debattartiklar och en nyhet. 

Debattartikel Socialdemokraterna

Debattartikel SISP och Företagarna

Nyhet 

Se även Twitterflödet under hashtaggen #innovationsriksdag för att följa gårdagens och dagens diskussion här >>

 

Om Sveriges Innovationsriksdag:

Sveriges Innovationsriksdag är en viktig nationell mötesplats för att tillsammans diskutera hur vi bäst kan stärka landets attraktionskraft, samt utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation. Här samlas en betydande del av Sveriges innovationssystem – företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks, nationellt ledande politiker och beslutsfattare, samt näringsliv. Årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag är den första under ett valår och frågor om framtidens Sverige, internationell attraktionskraft, jobb och tillväxt kommer att genomsyra programmet. Sveriges Innovationsriksdag 2014 arrangeras av SISP–medlemmarna Chalmers Innovation, Encubator, GU Holding och Johanneberg Science Park i samverkan med lärosäten, näringsliv och aktörer i Västsveriges innovationssystem. Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Teknikföretagen, VINNOVA, Tillväxtverket, RISE och ALMI står bakom som finansiärer och strategiska samarbetspartners. www.sverigesinnovationsriksdag.se 

Sveriges Innovationsriksdag fortsätter idag onsdag 2 april på Chalmers. 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark