2013-05-24 08:00Nyheter

Det här hände på Sveriges Innovationsriksdag, dag 2

Det var en mycket händelserik och välbesökt andra dag av Sveriges Innovationsriksdag 2013. Anna Kinberg Batra (M) och Jennie Nilsson (S) presenterade sin syn på Sveriges innovationspolitik, och VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren talade om innovationskraftens betydelse för konkurrenskraften.

Närmare 220 personer samlades i Lunds nya landmärke, Ideon Gateway, där den andra dagen av Sveriges Innovationsriksdag ägde rum. Gårdagens gedigna program innehöll över 20 programpunkter och en lång talarlista av ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare.

_MG_3387 kopia

Jennie Nilsson (s) och Anna Kinberg Batra (m)

Björn O Nilsson, Vd på IVA, underströk att Sveriges konkurrenskraft bygger på innovation och att betydelsen av detta inte kan överdrivas.

Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot (M)gruppledare för Moderaterna i riksdagen och ordförande för riksdagens Finansutskott sa sig övertygad om att det är tillväxtbolag i Sveriges inkubatorer och science parks som skapar nya jobb. Politikens uppgift är att sätta ramarna för att nästa stora exportföretag kommer från inkubatorer och science parks.

Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S) och näringspolitisk talesperson menade att investeringen i innovationssystemet är bra, men att potentialen för output är större. Hon berättade vidare att S vill se en översyn av riskkapital, samt att de föreslår direkta avsättningar av riskkapital till science parks.

_MG_3527 kopia

Fredrik Kallioniemi

Fredrik Kallioniemi, verksamhetsledare Luleå Science Park höll en mycket uppskattat presentation om science parkens arbete och betydelse för den attraktionskraft som bidrog till Facebooks etablering i Luleå. En av de framgångsfaktorer han lyfte fram för att stärka platsvarumärket och den lokala/regionala attraktionskraften är triple helix-samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Marika Hellqvist Greberg, enheten för forskning, utveckling och utbildning Västa Götalandsregionen (VGR) pratade om hur Västra Götalandsregionen gått från regionalpolitik till tillväxtpolitik och varför Västsveriges regionala science parks är viktiga som genomförare av VGRs regionala innovationsstrategi. De science parks som finns i regionen är katalysatorer för förändring och Marika nämnde bland annat Innovatums arbete efter Saabs nedläggning i Trollhättan. Innovatum tog då tillvara på kompetensen och stimulerade starten av nya företag, som i sin tur generar nya jobb och regional tillväxt.

_MG_3707 kopia

En av flera paneldebatter, här redogör Bodil Rosvall Jönsson på Region Skåne för sina åsikter.

Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA lyfte hur ett historiskt perspektiv fram att förändringshastigheten accelererar och att innovationskraften blir allt viktigare för den framtida konkurrenskraften.

Karin Hallerby, avdelningschef Internationella avdelningen och tf avdelningschef Utveckling och regional Tillväxtverket talade om att inkubatorer och science parks bidrar till mer affärer och verkstad, och är en viktig nationell kanal till företag och akademi. Hon lyfte även fram att internationaliseringsaspekten i affärsutveckling är en drivkraft för öppen innovation och att Sveriges regionala innovationsmiljöer ska vara globalt attraktiva.

Under dagen hölls även flertalet paneler, bland annat med debatt om Sveriges innovationspolitik samt hur befintligt näringsliv kan dra nytta av innovationssystemet.

Cecilia Driving, Vd för Research Institutes of Sweden (RISE) lyfte här bland annat fram att vi måste bli öppna för att ta mer risk i tidiga skeden av innovation. Därtill berättade Gothia Science Park, Norrköping Science Park och Minc om hur de som science parks och inkubator bidragit till den positiva utvecklingen i respektive stad.

Deltagarna fick även ta del av flera framgångsrika exempel från Sveriges inkubatorer och science parks, bland annat det uppmärksammade virtuella obduktionsbordet, Virtual Autopsy Table, som har sitt ursprung i Norrköping Science Park.

Dagen avslutades med en omvärldsbevakning med SISPs Vd Magnus Lundin och Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef Region Skåne. De konstaterade bland annat att tillväxtbolag och talangfulla innovatörer/entreprenörer i Sveriges inkubatorer och science parks får allt mer uppmärksamhet, att mängden sådd- och riskkapital minskar, samt att öppen innovation om några år antagligen kommer att vara det självklara sättet att jobba med innovation.

Fredagens Innovationsriksdag gästas av EU-parlamentarikern Kent Johansson, som ska prata om forskning och innovationer som en viktig förutsättning för tillväxt och välfärd i hela Europa. Dagen innehåller även flera passa av inspiration och erfarenhetsutbyte SISPs medlemmarna emellan.

_MG_3465 kopia_MG_3633 kopia


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark