2015-07-14 09:30Nyheter

Energimyndigheten och SISP inleder samarbete för nationell koordinering av innovationsupphandling

Energimyndigheten har gett SISP i uppdrag att bistå med expertstöd gällande innovationsupphandling. I september lanseras en innovationstävling som ska identifiera bra lösningar för energilager. Målsättningen är att vinnande tävlingsbidrag senare upphandlas av medverkande kommuner i Sverige. Tävlingen arrangeras i samarbete med NineSigma och når ut globalt.

- Energilagringsfrågan för småskalig solelsproduktion känns mycket aktuell och intresset kring frågan är stort. Jag ser fram emot tävlingen. SISP adderar kompetens och drivkraft till uppdraget. Tillsammans med deras lokala och regionala närvaro, via sina medlemmar, utgör det en god plattform för den här typen av samarbete, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef Energimyndigheten.

Innovationstävlingen gällande energilager öppnar i september och samtal förs just nu med flertalet kommuner för att knyta fler aktörer till samarbetet. Alla kommuner med investeringsvilja gällande energilager är välkomna att delta som parter i tävlingen och senare även vara med och upphandla. Förhoppningen är att en gemensam ansats både ska göra det mer attraktivt att lämna in tävlingsbidrag och att underlätta upphandlingsarbetet för kommuner.

Med SISPs nationella och regionalt förankrade struktur av svenska inkubatorer och science parks finns möjligheten för kommunerna att få en part som underlättar arbetet lokalt och kan vara till stöd att tillvarata resultat. NineSigma har ett nätverk av över två miljoner personer globalt och har genomfört många större innovationstävlingar.

Olle Dierks är SISPs projektledare i satsningen:

- Kombinationen av SISPs nationella nätverk för att implementera lösningar och NineSigmas globala nätverk för att hitta dem är verkligen lovande. Om denna satsning faller väl ut finns stor potential att motsvarande upplägg genomförs kring fler samhällsutmaningar.

Innovationsupphandling är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten och diskuterades bland annat av regeringen under årets Almedalsvecka. I Sverige upphandlas det varje år för över 500 miljarder kronor. Potentialen för positiva effekter är stor om en ökad del av den totala summan istället riktas mot projekt som samtidigt kan möta samhällsutmaningar. En sådan samhällsutmaning är att på ett effektivare och billigare sätt tillvarata den energi som produceras men som inte behöver användas direkt.

Tillhör din organisation en progressiv kommun där det finns intresse av att upphandla energilager? Kontakta Amanda Mannervik amanda.mannervik@sisp.se eller Olle Dierks olle.dierks@sisp.se för att höra mer om samarbetsmöjligheter.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark