2015-07-01 11:45Nyheter

​Gamification och hållbar framtid i fokus

null

Gamification och hållbara framtidslösningar inom boende och digital hälsa var i fokus hos SISP-medlemmarna i Almedalen under tisdagen. På kvällens SISP-middag deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), samt ett tjugotal ledare från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Ebba Fåhreaus som är vd för Lund Life Science Incubator medverkade i ett seminarium om var vi står inom digital hälsa år 2030. ”I want what I want when I want” så beskrevs den framtida patienten präglad av lättillgänglig information från ”Doktor Google”, samt flera nya applikationer och mjukvaruprogram som är till för att underlätta för patienter både på sjukhus och i hemmet. Och med det kommer utmaningar i att behålla patienters integritet, varför lagstiftning av data bör ses över, enligt seminariedeltagarna. Det är viktigt med en gemensam nationell strategi. I medskick till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och den nationella eHälsodagen i höst, önskade panelen gynna hälsotjänster från småbolag, det skulle ge bra effekter inte minst på folkhälsan. Ebba Fåhreaus från Lund Life Science Incubator tryckte även på vikten av riskkapital till dessa små innovativa bolag.

Mot framtiden blickade även Johanneberg Science Park med flertalet seminarium om framtidens boende, bland annat ett som fokuserade på hållbart boende i framtidens energisystem. Hur passar energismart bebyggelse med småskalig produktion i den egna byggnaden ihop med stadens storskaliga energisystem? Panelen bestående av politiker, fastighetsägare och förvaltning samt akademi diskuterade under ledning av Johanneberg Science Park, förutsättningarna för ett energimässigt självförsörjande boende. Att göra en fastighet självförsörjande, med exempelvis solcellsteknologi är inte svårt, utmaningen ligger i att förhålla sig till det större systemet. Ett problem är att ”göra sig av med” dvs. sälja överskottsenergin till det stora nätet, något både panel och publik upplevt komplicerat. Panelen var enig om att det gäller att skapa enklare regler, inte minst för microproducenter. Det ska vara lätt att leva hållbart!

Digitalisering toppar som diskussionsämne i Almedalen och inom ramen för Sweden Game Arena som medarrangerade Gothia Science Park flera events inom gamification. Fortsättning följer i dag onsdag. Läs mer här: http://swedengamearena.com/almedalen/

Även Munktell Science Park var på plats under tisdagen och medverkade till events inom mötesplatsen #AlmeDela som uppmärksammar kollabortiv ekonomi. Fler events hålls i morgon torsdag. Läs mer här: https://www.facebook.com/almedela2015

En viktig del av SISPs medverkan i Almedalen är sedan flera år tillbaka att samla ledare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik till middag för nätverkande och informella samtal. Diskussionerna fokuserar oftast på samverkan och innovationsbaserad näringslivsutveckling. Under gårdagens SISP-middag medverkade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tillsammans med ledare från AstraZeneca, Hyper Island, RISE Research Institutes of Sweden och Luleå Tekniska Universitet med flera.

- Vi är mycket glada över att närings- och innovationsministern deltog och bidrog till mycket intressanta och konkreta diskussioner om utvecklingen av Sveriges innovationssystem. Hos de tjugotalet företrädare som deltog noterar vi stark samsyn och stort engagemang kring nyttiggörande av forskning, nya tillväxtföretag, att stimulera befintliga företags innovationsprocesser samt internationell attraktionskraft, säger SISPs vd Magnus Lundin. 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark