2020-06-11 13:08Nyheter

Hur påverkas startups och scaleups av covid-19?

null

Swedish Incubators & Science Parks - SISP gör tillsammans med Ignite Sweden en uppföljande enkät till startups och scaleups för att få svar på hur situationen utvecklats för bolagen i spåren av covid-19 krisen. 

I början av april gjordes en första enkät i ämnet som visade en mycket akut situation för bolagen. Resultatet: 7 av 10 riskerade att inte överleva 6 månader.
För bolagen handlar det om inställda projekt, indragen finansiering och att de tvingas göra sig av med kompetens som gjort investerare än mindre villiga att skjuta till kapital. 

Resultatet av den första enkäten har använts som underlag i diskussion med regeringen om stödåtgärder till startups och scaleups. SISP och Ignite Sweden har som mål att den uppföljande enkäten ska ge än mer tyngd till det åtgärdspaket som presenterats tillsammans med där regeringen föreslås satsa ca 4 miljarder kronor riktade till innovationsföretag. 

Sammanställning av förslag till åtgärdspaket

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen - FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks - SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

  1.  Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
  2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
  3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 miljard och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
  4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Hela åtgärdspaketet hittar du här.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark