2015-06-12 11:00Nyheter

Inkubatorbolaget Aqua Robur totalvinnare i Venture Cup 2015

null

Sverigefinalen av Venture Cup avgjordes i veckan och totalvinsten gick till Aqua Robur från Chalmers-inkubatorn Encubator, med en affärsidé som kan bidra till att minska läckage i kommunala vattenledningar. SISP ringde upp Aqua Roburs affärsutvecklare Niklas Johansson för att prata investering av vinstpengar, femårsplan och vilken betydelse inkubatorn har för utvecklingen.


Stort grattis till den dubbla vinsten – både årets totalvinnare i Sverigefinalen och vinnare i kategorin Energi & Miljö. Berätta om nyttan med Aqua Roburs affärsidé!

- För att minska det läckage i kommunala vattenledningar som idag är runt 20 % installeras mätutrustning ute i ledningsnätet. Ett av de största hindren för utbyggnaden av mät- och kommunikationsutrustningen är tillgången på elektricitet. Aqua Robur löser detta problem genom att installera en microturbin som omvandlar en liten del av vattenflödet till elektricitet. Detta gör att fler mätpunkter kan installeras på ett kostnadseffektivt sätt och att läckage kan upptäckas på ett bättre sätt.

Vilken betydelse har inkubatorn Encubator för bolagets utveckling?

- Encubator har en väsentlig roll i Aqua Roburs utveckling. Dels genom att vi får stöd från Encubators affärscoach, dels genom att främja kontakten mellan oss affärsutvecklare och uppfinnarna. Utöver detta har vi genom Encubator fått tillgång till ett gediget nätverk av experter som bland annat hjälpt oss med att utvärdera olika marknadssegment, förfina förståelsen för olika kundbehov, prioritera finansieringsmöjligheter men även juridisk rådgivning.

Har ni någon plan för hur vinstpengarna ska användas?

- Pengarna kommer framför allt att investeras i produktutveckling för en fullfunktionell prototyp, Aqua Pro Site, som vi kommer testa i labbmiljö under hösten och vintern. Aqua Pro Site kommer integreras mot mät- och dataöverföringsutrustning för att ge kunderna en så lätt implementering som möjligt.

Var är ni om fem år?

- Vårt mål är att vara väletablerade i Sverige och det givna valet för flödesbaserade energikällor inom vattensystem och att vi har börjat en expansion till andra länder i Norden och Europa.

Stort tack Niklas och varmt lycka till framöver! Vi ser fram emot att följa er fortsatta framgång!

- Tack! 

Venture Cup-juryns motivering till Aqua Roburs vinst löd:

”Med en hög trovärdighet och stark tillväxtpotential har denna idé kommit långt och bevisat för juryn att man kan växa ytterligare. Presentationen var bra och juryn var enig om att detta var det mest trovärdiga bidraget”.

Maria Olsson som är Regionchef på Venture Cup Öst utvecklar motiveringen:

- Aqua Robur har ett starkt och drivet team bakom sig, det kombinerat med en intressant produkt med stor marknadspotential har gjort att juryn utsett dem till vinnare bland 700 affärsidéer. Produkten minskar dessutom resursslöseriet och gör att vi kan ta bättre vara på våra naturresurser, det ska bli spännande att följa företagets framväxt.

Bakom sammansättningen av det starka teamet står bland annat Chalmers-inkubatorn Encubator, som utvecklat en välfungerande modell för att sammankoppla duktiga innovatörer med entreprenörerna på Chalmers Entreprenörsskola.

- Vi på Encubator är naturligtvis jätteglada och stolta över AquaRoburs vinst i Venture Cup. Ett starkt bevis på att vår modell att sammankoppla duktiga innovatörer med entreprenörerna på Chalmers Entreprenörskola verkligen fungerar, en riktig win-win, säger Carl Josefsson som är affärsutvecklare på Encubator, och fortsätter:

- Innovatörerna står för den tekniska kompetensen samtidigt som entreprenörerna utvecklar affären och driver bolaget framåt som en del i sitt examensarbete på Chalmers Entreprenörskola, med ambitionen att driva detta vidare efter examen. Skolan tillhandahåller viktiga utbildningsmoment som är direkt kopplade till bolaget och dess utveckling, all kunskap appliceras direkt i bolaget. Parallellt med detta så jobbar vi på Encubator aktivt med att coacha entreprenörerna och bolagen framåt, i just AquaRoburs fall så har vi kopplat på en extern coach med mångårig erfarenhet från energimarknanden, allt för att kunna ge våra entreprenörer de bästa av möjligheter att lyckas.

Encubator är en av drygt 40 inkubatorer i den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP), som glädjande konstaterar att inkubatorbolagens framgång i Venture Cup fortsätter.

- Återigen levererar Venture Cup en spännande och relevant tävling som stödjer och synliggör entreprenörskap i Sverige, säger SISPs vd Magnus Lundin och fortsätter:

- Ur vårt perspektiv är det extra roligt att det återigen är ett inkubatorbolag som utses till totalvinnare och kammar hem Sverige-pokalen. Det här är ytterligare ett exempel på den viktiga systemfunktion som inkubatorer har för att stötta kommersialisering och utveckling av nya tillväxtbolag i Sverige. Som branschföreträdare för Sveriges inkubatorer, liksom tidigare entreprenör i en av Chalmers inkubatorer, kan jag dubbelt upp konstatera att lärosätets modell för nyttiggörande, samverkan och entreprenörskap är i världsklass.

På fotot: Pablo Bárdossy, Liisa Karttunen & Niklas Johansson, Aqua Robur. 

Foto från Venture Cup. Fotograf: Emmy Jonsson.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark