2015-08-28 06:55Nyheter

Inkubatorn STING lanserar nationellt startup-program för bank- och finanssektorn

null

Inkubatorn och SISP-medlemmen STING lanserar ett helt nytt, nationellt träningsprogram för att hitta Sveriges nästa stora affärsidéer inom bank- och finanssektorn - fintech. Storbolag såsom Dagens industri, Klarna och SEB är några av programmets partners, och affärsängeln och serieentreprenören Jane Walerud medverkar som programledare. STINGs vd och grundare Pär Hedberg berättar mer om satsningen.


Hej Pär! STING har tidigare genomfört flertalet mycket uppskattade startup-program inom ICT, life science och cleantech och nu är ni på jakt efter Sveriges nästa stora fintech-idé. Varför just fintech?

- Vi har arbetat med många spännande startups inom det här området och därför vill vi nu göra ett krafttag och samla ett antal spännande idéer på samma plats, samtidigt. Dessutom har vi sett ett intresse och engagemang från storföretag inom det här spacet, samtidigt som Stockholm rankas nummer 2 i Europa vad gäller aktivitet och investeringar inom fintech – så tajmingen känns perfekt.

Vad har varit framgångsfaktorerna från arbetssättet inom tidigare startup-program som ni nu tar vidare till fintech-omgången?

- Det avgörande är att samla entreprenörer i tidigt skede som har idéer inom samma område; då ökar vi dynamiken och kunskapsutbytet mellan dem. Programmet kan också ha ett tydligare fokus med mer tillämpliga övningar när det inte är så spridda idéer. Detta sammantaget med workshoppar och relevanta gästföreläsare bidrar till att ge entreprenörerna en inblick i vad det faktiskt innebär att driva företag i just det här segmentet.

En rad storbolag såsom Klarna och MasterCard står bakom satsningen inom fintech. Varför har de engagerat sig i programmet?

- Genom att vara en del i programmet får de inblick i och nära access till de entreprenörer som utvecklar nya, smarta finansiella lösningar. Det i sin tur kan leda till nya samarbeten och tillväxtmöjligheter för storbolagen. De vill med andra ord ta vara på entreprenörernas innovationskraft.

Vad väntar de antagna entreprenörer/innovatörerna efter genomfört program?

- Målet är att de efter programmet ska veta vad det innebär att bygga bolag och ha utvärderat sin affärsidés styrkor och svagheter för att kunna avgöra om den håller. Efter programmet kan man fatta ett informerat beslut om man ska satsa på idén eller inte, och de som vill är välkomna att söka till STINGs inkubator.

Stort lycka till!

Startup Fintech är kostnadsfritt och välkomnar sökande från hela landet. 

Ansökan är öppen t.o.m. 1 september. Mer information och ansökan här >>

Foto: STING


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark