2016-02-02 09:26Nyheter

Näringslivets brev till Mikael Damberg

null

SNABBTÄNKT SNIGELBREV TILL DAMBERG

Så sammanfattar Företagarna det öppna brevet till Sveriges Närings- och innovationsminister, Mikael Damberg, som är en kollektiv reaktion på den exportstrategi som regeringen presenterade i september förra året. Det öppna brev som bland säger att ett tydligt mål med exportstrategin är att fler små och medelstora företag vill och vågar exportera.

MAGNUS LUNDIN, VD FÖR SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS ÄR EN AV AVSÄNDARNA I BREVET:

”Vi deltar i denna gemensamma ambition för att vi ser stor synergi mellan den privata sektorn och innovationsstödssystemet. Vi har alla samma mål: att främja utrikeshandel och svensk tillväxt”, säger Magnus Lundin. ”Samhället gör stora, välmotiverade satsningar på både forskning och innovation, men organisering och fokus kring internationalisering bör stärkas betydligt. Sveriges högskolenära inkubatorer och science parks utgör, tillsammans med forskningsinstituten inom RISE, konkreta erbjudanden till för både export och investeringsfrämjande. SISP kan här spela en viktig roll som nationell kontaktyta och facilitator.”

DE 13 REPRESENTANTERNA FRÅN NÄRINGSLIVET betonar vikten av en nära samverkan mellan offentligt handelsfrämjande och privata aktörer samt innovationsstödssystemet. Detta skapar också värdefulla kontaktytor och nätverk inom näringslivet, samt ger en möjlighet för små och medelstora företag att välja själv bland de främjandeaktörer som finns på marknaden skriver man i brevet till Damberg.

Magnus Lundin, en av de 13 representanterna, menar att det finns goda möjligheter för ett mer internationaliserat innovationsstödssystem.

”Från SISPs perspektiv ser vi stor potential här. Det handlar om att tillgängliggöra och utveckla anpassade erbjudanden till prioriterade målgrupper”, säger Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks.

Läs hela brevet som PDF via Företagarnas press release

UNDERTECKNANDE AV BREVET TILL DAMBERG VAR FÖLJANDE:


Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega
Jennie Cato, Ansvarig handelspolitik Teknikföretagen
Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna
Simon Kuru, Ordförande, Exporttjänsteföretagen
Peter Forsséll, VD Västerbottens Handelskammare
Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige
Arnfinn Fredriksson, VD, Mellansvenska Handelskammaren
Anna Holmström, Internationella frågor, Handelskammaren Mälardalen
Johanna Palmér, VD, Östsvenska Handelskammaren
Jesper Öhrn, Chef Handel och Utbildning, Västsvenska Handelskammaren
Charlotte Kalin, VD, Chamber Trade Sweden
Magnus Lundin, VD, Swedish Incubators & Science Parks, SISP
Anders Ekdahl, VD, Svensk Industriförening Sinf.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark