2015-06-04 06:55Nyheter

Norge satsar 40 miljoner kronor på såddkapital genom inkubatorer

null

Stortinget, den norska motsvarigheten till Sveriges riksdag, röstade i måndags ja till förslaget att revidera statsbudgeten och satsa ytterligare 40 miljoner norska kronor på tidigt såddkapital genom inkubatorer. SISPs norska systerorganisation FIN/Abelia välkomnar beskedet och hoppas se en fördubbling av det statliga såddkapitalet redan i höstbudgeten.

Måndagens besked innebär att den norska staten beviljar 40 miljoner norska kronor i såddkapital, medel som ska matchas av lika mycket kapital från privata investerare. FIN/Abelia hoppas nu se en snabb utveckling genom ett ökat statligt anslag till 100 miljoner norska kronor i höstens budget. Fördubblingen skulle i så fall innebära att norska tillväxtbolag i tidiga skeden får tillgång till 200 miljoner norska kronor under 2016.

- Stortingets beslut innebär att inkubatorerna och TTOene (Technology transfer Offices) nu kan börja rigga sig för större investeringsaktivitet. Vi tror att detta vil attrahera flera privata investorer till att satsa i en tidigare fas på de mest lovande bolagen, något som vill sätta fart på den omställningen som norsk ekonomi måste genom de närmaste åren. Vi välkomnar den politiska viljan till att tänka nytt och utnyttja den ressurs som Norges inkubatorer och TTOer utgör, säger Daniel Ras-Vidal som är verksamhetsledare för Abelias branschforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

I Norge liksom i Sverige så pågår en delvis intensiv debatt om det statliga riskkapitalet, inte minst med fokus på kapital i de allra tidigaste och mest kritiska skedena av ett bolags utveckling. I slutet av mars presenterade Norges näringsminister en satsning på två nya såddkapitalfonder om 600 miljoner norska kronor. Här i Sverige har statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid ett flertal tillfällen uttalat sig positivt till ökade satsningar på inkubatorer och riskkapital, bland annat genom förslaget 2014 om de så kallade innovationskatapulterna som skulle innebär att delar av det statliga riskkapitalet kanaliseras genom inkubatorerna.

- Denna satsning som nu görs i Norge är helt i linje med Sveriges behov och möjligheter. Faktum är att vi skulle önska exakt samma satsning! Allokera en del av det statliga riskkapitalet i inkubatornära fonder och matcha där privat kapital, det skulle dels aktivera mer privat kapital men också effektivt nå ut i landet samt till tidiga faser av nya tillväxtbolags utveckling, säger Magnus Lundin som är vd för SISP.

Läs också: Abelias nyhet om måndagens norska satsning

Läs också: SISPs intervju med Daniel Ras-Vidal i samband med den norska regeringens satsning på två nya såddkapitalfonder om 600 miljoner NOK

På bilden: Daniel Ras-Vidal. Foto: Heidi Widerøe


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark