2016-08-31 15:31Nyheter

Nytt affärsutvecklingsprogram stärker innovationsklimatet i företag

null

Under första halvan av 2016 har ett antal företag i Eskilstuna varit med om en satsning för att stärka förutsättningarna för innovation och förbättringsarbete på arbetsplatsen. Resultatet blev att de deltagande företagen förbättrade sin innovationsförmåga på 9 av 10 punkter på endast tre månader.

- Vi vill utvecklas som företag och har ambitionen att växa och då våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och ständiga små och stora innovationer en förutsättning för vår överlevnad var ett deltagande en intressant möjlighet att ytterligare stärka oss, säger Ann Nyström, VD på Viaduct.

I ett samarbete mellan Näringslivsenheten på Eskilstuna kommun, Munktell Science Park, Swedish Incubators and Science parks och Prindit görs i år en riktad satsning för att hjälpa företag i Eskilstuna att förbättra sin innovationsförmåga.

- Vid företagsbesök har vi sett ett behov av att satsa på innovation utifrån de affärsutvecklingsprogram vi erbjuder. Innovation skapar tillväxt, vilket skapar fler jobb i kommunen. Det här programmet handlar om att mäta för att synliggöra förutsättningar för innovation för medarbetare och organisationer och på så sätt identifiera var man kan göra förbättringar, säger Sasan Shaba, VD på Munktell Science Park.

- För mig handlar det om en möjlighet att ge tillbaka det jag lärt mig och på så sätt hjälpa företag i Eskilstuna att växa och utvecklas utifrån min egna forskning och den som finns i världen, säger Anders Wikström, forskare och medgrundare av Prindit.

Resultatet av satsningen är att företagen förbättrat sina värden på 9 av 10 faktorer under perioden. Ett exempel är att tilliten ökat med 11% i en organisation på bara tre månader.

- Det är häftigt att se en så stor ökning på så kort tid. Tillit är grunden för att ha högt i tak och att medarbetare vågar bidra med synpunkter, vara öppna mot varandra och respektfulla. Det visar att man på relativt kort tid kan påverka och förbättra förutsättningarna för innovation i en organisation. Det leder till att möjligheten för att vara innovativ ökar hos varje medarbetare, säger Anders Wikström.

- Det är både spännande och utvecklande att, som nationell branschförening, få delta i regionalt samarbete med science park, kommun och innovativ startup i utveckling av befintliga företag. Detta är ett gott exempel på hur samverkan kan bedrivas mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet, säger Magnus Lundin, VD på SISP.

- Deltagandet har gett oss många nya insikter! Dels gav mätningarna oss "svart på vitt" att mycket redan var väldigt bra, så som öppenhet, tillit och glädje, saker vi tidigare inte ens reflekterat över utan bara tagit för givet. Nu värnar vi mer om det! Den andra viktiga insikten var att vi måste förbättra oss när det gäller tiden vi lägger på innovation och på eftertanke, säger Ann Nyström, VD på Viaduct.

Processen inleddes med en nulägesanalys av förutsättningarna för innovation i hela organisationen. Utifrån resultatet skräddarsyddes ett program där företagsledare och medarbetare, med hjälp av ett digitalt verktyg, varje vecka fick identifiera sina förutsättningar för innovation, tillsammans analysera och agera därefter. En gång i månaden träffades företagsledarna från de deltagande företagen för att diskutera resultat, utbyta reflektioner och bli coachade av Anders Wikström

- Vi körde en omgång i vår och kommer på grund av stort intresse och bra resultat att köra omgång två under hösten. Det kan även bli aktuellt i fler kommuner. Genom att ha seminarier för att diskutera och analyserna gemensamt skapas lärande mellan företagsledare. Det är ett steg mot att öka digitaliseringen i företag eftersom Prindit stödjer ett datadrivet ledarskap med fokus på att göra alla medarbetares röster hörda på ett enkelt sätt, med hjälp av teknik. Genom att börja mäta och analysera viktiga faktorer som stimulerar bland annat kommunikationen i organisationer skapas ett kontinuerligt ledarstöd, säger Anders Wikström.

Om Prindit
Prindit använder avancerad dataanalys för att hjälpa organisationer utvecklas och öka medarbetarnas engagemang. Prindit är en avknoppning från forskningsinstitutet SICS Swedish ICT. Tjänsten är utvecklad tillsammans med några av de största teknikbolagen i Sverige.

För ytterligare information, kontakta

Johanna Tömmervik, marknadsansvarig, 073-7200504

www.prindit.com


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark