2015-03-16 08:47Nyheter

Nyttja inkubatorerna för att öka antalet kvinnliga entreprenörer och innovatörer!

null

Drygt 25 % av entreprenörerna i Sveriges inkubatorer är kvinnor. För att öka andelen kvinnor krävs att myndigheterna använder inkubatorer i högre grad. Vidare kan den nationella branschföreningen SISP åta sig uppdrag för att göra riktade insatser inom jämlikhet. Det framhöll SISPs Vd Magnus Lundin när han talade på Tillväxtverkets konferens om den nationella strategin för företagande på lika villkor.

Flera hundra representanter från myndigheter, regionförbund och företagsfrämjande organisationer hade i torsdags samlats för att ta del av Tillväxtverkets nationella strategi för företagande på lika villkor. SISP har bidragit till strategin bland annat genom följande inspel (läs inspelet här).

- Det är både glädjande och viktigt att inkubatorer lyfts fram i den nationella strategin, både i denna sakfråga men det är också ett tecken på att inkubatorernas affärsutvecklingsförmåga blir allt mer relevant. Vi ser en stor potential att inkubatorer kan nyttjas mer för att ännu fler ska ha större chans att realisera sina innovativa affärsidéer, men då krävs uppdrag och mer resurser till inkubatorerna, säger SISPs Vd Magnus Lundin.

Inkubatorerna beredda göra krafttag

Marknadskompletterande inkubatorer utgör i dag en mycket liten del av det svenska innovationssystemet sett till den nationella finansieringen. Inkubatorernas resurser är begränsade och med mer resurser skulle fler innovativa affärsidéer kunna utvecklas till morgondagens tillväxtföretag. I dag finns närmare 800 företag i de svenska inkubatorerna. Varje år utvärderas 4 500 idéer och av dem antas ungefär 400. Att inte fler idéer antas beror inte på att resterade 4000 inte har tillräcklig potential, utan att det inte finns tillräckliga resurser i inkubatorn. Förutom ökade resurser att kunna anta fler affärsidéer så pågår även riktade insatser och förbättringsåtgärder inom jämlikhet och mångfald i inkubatorerna, bland annat vad gäller kommunikation, antagningsprocessen och såddinvesteringar.

- De svenska inkubatorerna är angelägna om att öka andelen kvinnor i inkubatorbolagen och vi är beredda att göra krafttag för att matcha myndigheternas nya strategi, säger Magnus Lundin.

Bygg inte parallella spår

Under konferensen medverkande SISP i en paneldiskussion om miljöer för företagande och tillväxt och hur kvinnor respektive män tar del av inkubatorer. Panelen bestod även av bland andra Ida Asp som är affärsutvecklare vid inkubatorn i Mid Sweden Science Park i Östersund.

- Vi har ett jättebra maskineri för innovation i Sverige i dag och jag tycker det är viktigt att vi öppnar upp våra befintliga innovationsmiljöer för ännu fler, istället för att bygga parallella spår, säger Ida Asp och fortsätter: Jag tror också att vi måste fortsatta problematisera och diskutera innovationsmiljöernas behov av nationell finansiering och inte minst att värdesätta det arbete som affärscoacherna gör. Jag stöttar 140 entreprenörer på en halvtidstjänst, det säger sig självt att det finns stor potential att växla upp arbetet, säger Ida Asp.

Viktigt med fokus på tidiga skedena

Ishtar Touailat på Innovationskontoret vid Stockholms universitet, tidigare verksam vid inkubatorn SU Innovation, deltog också i panelen. Ishtar är initiativtagare till svenska och europeiska startup-events, häribland Startup Boot Camp som är en startup-kurs för kvinnliga entreprenörer.

- Det är viktigt att vi fokuserar på de tidiga skedena i utvecklingen av en innovativ affärsidé och att inkubatorerna verkligen fungerar som en språngbräda. I kombination med att vi avdramatiserar entreprenörskap som någonting typiskt manligt så tror jag att vi kan attrahera fler kvinnliga entreprenörer och idébärare att utveckla sina affärsidéer, säger Ishtar Touailat.

Munktell Science Park först i Sverige med jämställdhetsutvecklare

Deltog på konferensen gjorde även Munktell Science Parks nyanställda jämställdhetsutvecklare Johanna Lundin. Munktell Science Park i Eskilstuna är första science park i Sverige att rekrytera en jämställdhetsutvecklare.

- Jag är företagare sedan snart tio år tillbaka och driver två företag. Egentligen hade jag inga planer alls på att bli anställd igen, men när tjänsten på MSP som jämställdhetsutvecklare dök uppsökte jag direkt! Nu siktar jag in mig på att skapa ett jämställt innovationssystem och höja genuskomepetensen i Eskilstunas näringsliv – en fin utmaning, säger Johanna Lundin.

Initiativet att anställa en jämställdhetsutvecklare på Munktell Science Park togs av Eskilstuna kommuns näringslivsenhet som en del i arbetet att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark