2015-02-19 16:23Nyheter

Region Skåne synliggjorde inkubatorer och science parks på arbetsmarknadsmässa för studenter

null

Region Skåne och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) medverkade i går tillsammans på arbetsmarknadsmässan EEE-dagarna i Lund. Bland utställare såsom Coca-Cola och IKEA inspirerade Region Skåne och SISP fler studenter att kommersialisera innovativa affärsidéer och utveckla framgångsrika tillväxtföretag.

EEE-dagarna arrangerades av studentkåren Lundaekonomerna vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och syftar till att främja kontakten mellan näringslivet och studenterna. Stärkt kontakt mellan näringsliv och akademi är något som även Region Skåne arbetar aktivt för och något som regionens inkubatorer och science parks erbjuder genom sina kreativa mötesplatser.

- Region Skånes vision är att vi ska vara Europas mest innovativa region år 2020. För att nå visionen skapar vi förutsättningar att utveckla det regionala innovationssystemet, bland annat bestående av inkubatorer och science parks, säger Karl-Philip Barakate som är näringslivsutvecklare på Region Skåne.

I Skåne finns ett tiotal inkubatorer och science parks, häribland Sveriges första och största science park Ideon. Inkubatorer och science parks är spännande mötesplatser där människor, kunskap och kreativitet möts för att tillsammans skapa ett större värde än vad som är möjligt på egen hand. Här erbjuds erfarna affärscoacher, tillgång till såddkapital och vägar ut på den internationella marknaden, med mera.

- Vi vill göra ännu mer för att locka talangfulla studenter och entreprenörer, storbolag och investeringar till Skåne och tycker det är viktigt att satsa på utveckling av kreativa mötesplatser som inkubatorer och science parks för att stimulera människor och ge innovativa idéer möjligheter att utvecklas till morgondagens framgångsrika företag, säger Karl-Philip Barakate.

För att stärka det skånska innovationssystemet, skapa förutsättningar för ökad regional tillväxt samt visa på de goda framtidsmöjligheter som finns här så samarbetar Region Skåne och SISP kring kunskap, nätverk och kommunikation. Den gemensamma medverkan på arbetsmarknadsmässan EEE-dagarna är en del i detta samarbete.

- Skånes attraktionskraft är viktig för såväl regionens som för Sveriges tillväxt. Som nationell branschförening värderar vi Region Skånes satsningar i det regionala innovationssystemet högt. Våra samlade erfarenheter visar att inkubatorer och science parks bidrar till mer samverkan, fler nya företag och uppskattade mötesplatser för entreprenörer och företag. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med Region Skåne, säger Magnus Lundin, Vd för Swedish Incubators & Science Parks. 

Foto: Karl-Philip Barakate, Region Skåne


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark