2016-05-13 10:36Nyheter

Robotdans i Eurovision utmärkt showcase för Sveriges innovationskraft

null

Den spektakulära dansen med industrirobotar som visades upp under Eurovision den 12 maj är inte bara ett innovativt underhållningsnummer i sig utan också ett utmärkt showcase för innovationskraften där Sverige har en ledande position.

2015 uppgick den svenska varuexporten till 1181 miljarder kronor. EU är idag Sveriges största exportmarknad men exporten till Asien växer. Sveriges export består i högsta grad av varor som kräver innovationskraft och strategisk höjd inom forskningen för att framställa – fordon, maskiner och skogsindustriprodukter tillsammans med tjänster som är en växande sektor.

– Europa är en viktig marknad för Sveriges export och Eurovision ett utmärkt tillfälle positionera Sveriges förmåga inom innovation, teknik och utveckling. När hela Europa under en vecka vänder blicken mot Sverige är det därför en bra möjlighet att om än på ett underhållande sätt visa upp våra styrkor inom området, säger Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Parks.

Sveriges innovationskraft grundar sig i ett väl fungerande utbildningssystem, forskning och nyttiggörande där innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks bidrar till att det skapas fler innovativa företag som producerar nya tjänster och produkter.

Nya hållbara lösningar inom miljö, förnybar energi, medicinteknik, industri, robotteknik, textilområdet, rymdforskning, transport och digitala tjänster är bara några av de många områden inom vilka dessa företag bidrar till att förnya branscher med sina innovationer.

– Vem vet, om några år kanske en intelligent och dansant robot tävlar för Sverige i Eurovision? avslutar Magnus Lundin med glimten i ögat.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark