2015-03-24 15:15Nyheter

SISP huvudpartner till NASAs Space Apps Challenge i Stockholm 11-12 april

null

Den 11-12 april arrangeras NASAs globala innovationstävling Space Apps Challenge på 135 platser över hela världen. SISP-medlemmen Spaceport Sweden arrangerar tävlingen i Stockholm som en del i det nationella strategiarbetet för rymdturism och SISP medverkar som huvudpartner till eventet.

Sverige har potential att bli ledande inom en möjlig mångmiljardindustri – rymdturism. En rad svenska aktörer, häribland rymd- och flygindustrin, inkubatorer, science parks samt forskningsinstitut utarbetar just nu en strategi för vägen framåt.

- För att Sverige ska lyckas krävs politisk och nationell prioritering, men också skarpa hjärnor där mångfald är nyckeln till innovation. Spaceport Sweden arrangerar Space Apps Challenge i Stockholm som en del av det nationella strategiarbetet att främja nya idéer och attrahera talang. Vi söker särskilt attrahera fler kvinnor att medverka och samverkar med flera kvinnliga nätverk som Malvina, Datatjej, Geek Girl Meetup och IVA Studentråd, säger Karin Nilsdotter, initiativtagare och Vd för Spaceport Sweden.

Den nationella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, SISP, medverkar i både det nationella strategiarbetet och som huvudpartner till Space Apps Challenge i Stockholm. SISP lyfte även fram rymdturism under ett välbesökt seminarium i Almedalen förra året. Det är även med i programmet för årets upplaga av det nationella forumet Sveriges Innovationsriksdag som hålls i Västerås den 21-22 april. I Almedalen diskuterades rymdturism utifrån sin potential att skapa morgondagens jobb och på Sveriges Innovationsriksdag exemplifierar rymdturism en del av Sveriges nyindustrialisering.

- Utvecklingen av en nationell strategi för rymdturism är mycket angeläget, då den utifrån befintliga svenska styrkeområden lägger grunden för en helt ny näringsverksamhet. Spaceport Sweden bedriver ett mycket viktigt arbete för att utveckla rymdturism som en framtidsindustri i Sverige och SISP medverkar därför som huvudpartner till Space Apps Challenge 2015 i Stockholm. Särskilt positivt är tävlingens fokus att uppmuntra fler kvinnliga deltagare,säger Magnus Lundin, Vd för SISP.

Under 48 timmar den 11-12 april samlas en tvärdisciplinell grupp på SUP46 i Stockholm för gemensam problemlösning på fyra områden; jorden, yttre rymden, människor och robotik med tillgång till NASA:s öppna data. Tre lösningar kommer att få representera Sverige i den globala finalen som leds av NASA.

Här anmäler sig de svenska deltagarna

Vi välkomnar designers, ingenjörer, tekniker, forskare, konstnärer, programmerare, studenter och företagare att anmäla sig. Anmälan sker individuellt eller som lag och görs här: https://2015.spaceappschallenge.org/register/

Tidpunkt: 11-12 april 2015

Plats: SUP46, Regeringsgatan 29, Stockholm

Lokal arrangör: Spaceport Sweden, Space Travel Alliance, SUP46, SISP

Projektledare: Susanne Fuglsang, susanne@promag.se, +46 70 738 99 97

Presskontakt: Karin Nilsdotter, karin@spaceportsweden.com + 46 70 226 8801

Läs mer på:

https://2015.spaceappschallenge.org/

https://2015.spaceappschallenge.org/location/stockholm/

Kort film om NASA Space Apps Challenge; https://vimeo.com/121171812


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark