2015-03-25 07:30Nyheter

​SISP i samtal med Almi Invests nya Vd Mikael Karlsson

null

Mikael Karlsson, du är ny Vd för Almi Invest där du varit vice Vd sedan 2013. Berätta kort om din bakgrund!

- Jag har arbetat med riskkapital i tidiga skeden under de senaste 15 åren. Först på den privata sidan, sedan på Innovationsbron och därefter på Almi Invest sedan starten 2009. Sammanslagningen mellan Almi Invest och Innovationsbron var lite speciell eftersom jag har en bakgrund från bägge organisationerna. Det är därmed också extra roligt och spännande att få möjligheten att ta över ansvaret för helheten. Jag kan även nämna att jag arbetat åt inkubatorn som senare blev LEAD.

Ni är mitt uppe i en pågående fondresning. Vad innebär satsningen?

- Det innebär, om allt går som det ska, att vi fyller på kassan med drygt 1,2 miljarder som ska investeras under den kommande sexårsperioden. Eftersom den gamla fondgenerationen snart är fullinvesterad, vi är idag delägare i drygt 400 företag runt om i Sverige, så är det viktigt att vi kommer i mål med de nya fonderna.

För ett år sedan publicerade Riksrevisionen en granskning av det statliga riskkapitalet där de pekade på att många satsningar görs i alltför sena skeden. Almi Invest investerar i allt från start-ups som behöver såddkapital till marknadsetablerade företag som vill expandera. Hur ska ni arbeta framöver för att säkra fortsatt tillgång till såddkapital i de allra tidigaste faserna?

- Investeringar i tidiga faser är viktigt och prioriterat för Almi Invest. Mer än 9 av 10 investeringar görs också i tidiga faser. När vi nu blickar framåt så är det fortsatt fokus på tidig fas, och justerar vi åt något håll så är det mot ännu tidigare faser. Samtidigt är det viktigt att även se till behovet hos, och inte stänga dörren för, bolag som kommit en bit på vägen och behöver expansionskapital. Inom många branscher finns det stora brister även där, de har svårt att hitta kapital för sin tillväxt. Tanken är, i den sammanslagna verksamheten, att omsluta både det som Innovationsbron och Almi Invest gjort historiskt.

Almi Invest har hög regional närvaro och ni finns med omkring 40 Investment managers fördelat på 12 regionala kontor. Hur ser du på er samverkan med de marknadskompletteranade regionala innovationsmiljöerna såsom inkubatorer och science parks?

- Det är helt avgörande för oss. Mycket är gjort men ännu mer kan göras kring samverkan och samarbete runt om i hela Sverige. Vi har ett gemensamt syfte med våra verksamheter, dvs att stötta framväxandet av Sveriges framtida tillväxtföretag. Det är viktigt att vi känner varandra, att vi kontinuerligt träffas, att vi förstår varandras erbjudanden och samtidigt har en tydlighet i vår rollfördelning så att det inte blir rörigt för entreprenörer/företag.

Vad är den övergripande strategin för Almi Invest framöver?

- Vi ska investera risk-/ägarkapital med huvudfokus i tidiga faser. Vi ska ha kraft och uthållighet att följa med de bolag som utvecklas åt rätt håll en god bit på deras resa. Vi ska bygga vidare på den regionala struktur vi har och fortsätta att stärka våra relationer och nätverk mot entreprenörer, kringliggande aktörer i innovationssystemen och, inte minst, andra finansiärer/investerare så att det bolag vi investerar i ges bästa möjliga förutsättningar.

Lycka till med ditt nya uppdrag Mikael! Vi ser fram emot god samverkan mellan SISP och Almi Invest!

- Tack, det ser jag verkligen fram mot!

Foto: Almi Invest


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark