2015-04-20 08:13Nyheter

Sveriges life science-inkubatorer pekar på potential och förslag

null

Idag släpps rapporten ”Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige”. Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan Sveriges åtta life science-inkubatorer, vilka alla är medlemmar i SISP.

De träffar i sitt dagliga arbete ett stort antal innovatörer och entreprenörer med lovande affärsidéer, många sprungna ur forskning på landets universitet och högskolor.

I rapporten framhåller de att trots att Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar per capita på medicinsk forskning är tillväxten av nya behandlingar och medicintekniska produkter förhållandevis låg. Det beror till stor del på bristande på finansiering för mindre life science-bolag med utvecklingsprojekt i tidig fas.

De framhåller också att dagens statliga marknadskompletterande kapital inte har förutsättningar att stötta tidiga affärsidéer inom life science-sektorn, med finansieringslösningar som är dåligt anpassade till life science-bolagens verklighet.

Utifrån den växande bristen på utvecklingskapital arbetade life science-inkubatorerna fram ett förslag på hur Sverige kan skapa en hållbar finansieringslösning för de tidiga life science-bolagen. Förslaget är baserat på en kartläggning över hur fyra av världens mest framgångsrika life science-regioner, bland annat Boston i USA och Danmark, har löst finansieringsfrågan.

Deras förslag är enkelt: Använd den kompetens och struktur som finns hos life science-inkubatorerna och ge dem förtroendet att bedöma vilka projekt som har störst potential. Baserat på deras erfarenheter från såväl akademi som industri har de kunskap om vilka mål som måste sättas och hur de ska uppnås, så att fler life science-bolag kan växa sig starka och bli attraktiva för investerare.

Det rör sig inte om några miljardinvesteringar eller revolutionerande systemskiften. Tvärtom handlar det om att med nya lösningar bygga vidare på den struktur som redan finns etablerad.

- Detta är en intressant och viktig rapport som bygger på konkret, dagligt arbete med många av Sveriges mest lovande, nya life science-bolag, kommenterar SISPs vd Magnus Lundin rapporten, samt fortsätter:

- Deras analys och förslag verkar vara helt i linje med erfarenheter från andra länder och dessutom med SISPs övergripande analys, dvs. att det idag generellt finns betydligt fler lovande start up-bolag än det finns tidig, riskvillig finansiering, samt att inkubatorer och science parks närhet och kunskap om bolagen kan användas för distribution för en del av statens marknadskompletterande finansiering, särskilt bidrag och villkorslån.

Läs rapporten här:

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige.pdf


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark