2020-04-29 09:33Pressmeddelande

7 av 10 svenska startups riskerar att försvinna inom 6 månader - vi måste agera nu!

null

SISP, Swedish Incubators & Science Parks och Ignite Swedens undersökning visar att 7 av 10 svenska startups inte överlever 6 månader. I ett upprop föreslås regeringen att öronmärka resurser till startups och scaleups. Genom detta kan innovationer, patent och jobb räddas! Nu efterfrågas näringslivets hjälp med att sätta tyngd bakom budskapet för att beslutsfattarna ska förstå allvaret. Skriv under här för att rädda svenska startups.

SISP tillsammans med Ignite Sweden har efter dialog med näringsdepartementet skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Resultatet visar på en mycket akut situation i bolagen. Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. 

-Företagen utarmas i en rasande takt och situationen är mycket allvarlig, på sikt hotas innovation, patent och jobb. Inte bara för startups i sig utan för hela Sveriges innovationsekosystem där dessa bolag fyller en viktig funktion, säger Johan Ödmark, vd på SISP. 

Uppropet kommer att ges till regeringen och SISPs önskan är att regeringen viger en liten, liten del av de kommande gigantiska stödpaket som nu planeras till förmån för startups genom att skjuta till resurser till Vinnova, Almi, Saminvest och innovationsmiljöerna som enkelt kan stötta startups. 

Kort sammanställning av enkäten

* Sammanställningen baseras på en enkät besvarad av 484 startups i våra forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under April 2020.

  • 484 respondenter från högskolenära innovationsmiljöer, 460 av dem är startups, d.v.s under 25 anställda. Totalt berör det ca 3 200 anställda. 40% innehar, eller är i process, för patent.
  • 40% överlever inte tre månader, 34% överlever inte 6 månader. 7 av 10 startups riskerar att försvinna inom 6 månader.
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu.
  • 51% upplevde en försämring av omsättning från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75% uppger att hälften, eller mer än hälften, av planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen.

En sammanställning av enkäten hittar du här. 

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark