2018-06-19 09:28Pressmeddelande

94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

null

Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som nu startar ett nytt samarbete finansieras med 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna.

Små och medelstora nyskapande företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft. Bakom satsningen står elva inkubatorer och science parks i östra Mellansverige som arbetar tillsammans för att erbjuda sina regioners bästa kompetens och nätverk till företagens tillväxt.

En viktig del i satsningen är också att samarbeta med närliggande universitetsmiljöer och stora internationella företag där affärsmöjligheter och kunskapsutbyten kan vara avgörande för företagens snabba utveckling.

Projektet finansieras med 47 miljoner kronor av Tillväxtverket och motsvarande belopp finansieras av de fem regionerna och aktörerna i projektet. Samarbetet är ett nästa steg efter samverkansprojektet Växtzon som pågick under en treårsperiod och avslutades i mars. Nu har aktörerna fått förnyad finansiering för ett fortsatt och utökat samarbete som ska stärka regionernas tillväxtföretag ytterligare.

– Vi har sedan tidigare identifierat fyra primära tillväxthinder hos företagen i östra Mellansverige, det vill säga kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, internationalisering och hållbarhet. Vi elva aktörer i fem län kommer att arbeta nära tillsammans för att få fler scaleups i regionen, som ökar sin omsättning och stärker positionen globalt, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Ambitionen är också att skapa en storregional samverkansplattform för tillväxt som sammanför kommunala, regionala och nationella aktörer för att kostnadseffektivt lösa samhällsutmaningar.

Bakom projektet står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige:Alfred Nobel Science Park,Create Business Incubator,Munktell Science Park,LEAD,Vreta Kluster,Norrköping Science Park,Science Park Mjärdevi,Strängnäs Business Park,Uppsala Innovation Centre,Västerås Science ParkochInkubera. Projektet kommer att pågå till maj 2021.

Ladda ner högupplöst bild på Caroline Drabe här

För ytterligare information

Caroline Drabe, vd och projektägare
Västerås Science Park
Telefon:021-490 02 61
e-post: caroline.drabe@vasterassciencepark.se

Kjell Fagerström, vd
Alfred Nobel Science Park
Telefon: 070-570 59 45
e-post: kjell@alfrednobelsp.se

Rolf Springfeldt, vd 
Create Business Incubator
Telefon: 070-894 69 92
e-post: rolf.springfeldt@create.se

Anna Ragén, vd
Inkubera
Tel: 070-190 47 97
e-post: anna@inkubera.se

Maria Bolin, vd
LEAD
Telefon: 076-231 27 12
e-post: maria.bolin@lead.se

Anna Nedeby Bar-Am, vd
Munktell Science Park
Telefon: 070-975 96 54
e-post: anna.nedeby.baram@munktellsciencepark.se

Heléne Njord-Westerling, vice vd
Norrköping Science Park
Telefon: 070-922 85 09
e-post: helene.njord@nosp.se

Lena Miranda, vd
Science Park Mjärdevi
Telefon: 0705-295 645
e-post: lena.miranda@mjardevi.se

Oskar Mineur, tf chef
Strängnäs Business Park
Telefon: 0152-290 79
e-post: oskar.mineur@strangnas.se

Per Bengtsson, vd
Uppsala Innovation Centre
Tel: 018-477 0441
e-post: per.bengtsson@uic.se

Helene Oscarsson, vd
Vreta Kluster
Tel: 070-319 76 43
e-post: helene.oscarsson@vretakluster.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark