2018-04-10 22:00Pressmeddelande

De är Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018

null

Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks har utsett Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018. Entreprenörerna belönas med ÅForsks entreprenörsstipendie om 200 000 kronor och presenteras på Sveriges Innovationsriksdag.

Utfästelsen Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenör tilldelas drivna entreprenörer som genom sina lösningar, tjänster och produkter kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen.

– Samhället står inför omfattande utmaningar samtidigt finns det entreprenörer med innovativa idéer som kan hjälpa oss att möta dessa. ÅForsk entreprenörsstipendie ska vara en faktor som möjliggör för morgondagens samhällsbyggande entreprenörer att utveckla sina idéer mot ett hållbart och bättre samhälle, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk.

Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade inkubatorer och science parks över hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer.

Juryn väger också in den effekt ÅForsks entreprenörsstipendie skapar för entreprenörens förutsättningar att realisera sin innovativa idé.

Om ÅForsk
Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget. AForsk.com

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag är en ledande nationell årskonferens. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare. www.sverigesinnovationsriksdag.se


För mer information eller frågor kontakta:

Anders Snell
The ÅForsk Foundation
Executive Director
169 99 Stockholm / Visiting address: Frösundaleden 2 A Solna
+ 46 70-590 87 44
anders.snell@aforsk.com

Magnus Lundin
projektledare Sveriges Innovationsriksdag
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se


HELA LISTAN: Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018

Emma Ericson, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsutvecklare: Stina Linge, Chalmers Ventures

Affärsidé:

Vi utvecklar en ny teknik för att selektivt och effektivt rena vatten från kvicksilver och andra giftiga tungmetaller. Den patentsökta tekniken är baserad på elektrokemi och är ett resultat av flera års forskning på Chalmers. Tekniken är återanvändningsbar och producerar inget restavfall, vilket gör den mer hållbar och kostnadseffektiv än dagens alternativ. Vi kan skapa värde inom industrisanering, rening av dricksvatten och avloppsvatten samt sanering av förorenade sjöar.

Katarina Bengtsson, LEAD, Linköpings universitet

Affärsutvecklare: Anders Ferntoft, LEAD

Affärsidé:

LunaMicro develops the next generation of water transporting textiles. Our novel fabric removes (pumps) sweat and other liquids at least 100 times more effective than current breathable materials, such as Gore-Tex. Our patented technology will improve the function of sport and protective garments.

Initially, we intend to sell fabric pump kits, and product development projects.

In the long term, we plan to license our technology to high-volume manufacturers and retailers in the clothing industry.

Martin Engman, STING, KTH

Affärsutvecklare:Magnus Rehn, STING

Affärsidé:

Svetsning är en nyckelteknologi för många svenska tillverkande företag. Tyvärr tvingas många överdimensionera sina produkter på grund av att tillförlitliga metoder för kvalitetssäkring saknas. Detta leder till tyngre produkter, ökad bränsleförbrukning och ökad miljöpåverkan. Bolaget har utvecklat ett system som beröringsfritt i löpande serieproduktion kan bestämma om den producerade svetsen uppfyller satta kvalitetskrav. Därmed minskar risken för oförutsedda kostsamma haverier och tillverkaren får en mer konkurrenskraftig position på den internationella marknaden.

Dongfang Li, KTH

Affärsutvecklare: Daniel Carlsson, KTH

Affärsidé:

Nanocellulose (NC) is a green nanomaterial with great market potential. NC has numerous applications but its production today is costly. This makes NC too pricy for most applications and hampers its market adaption. We patented a technology to produce NC with a potential cost saving of 50%. Due to its unique features, our NC’s benefits for the users differ from our competitors, NCs. In our business model, we will produce and sell special NC to low volume, high value market segments, and license our technology to allow large producers to produce and sell normal grade NC to other segments.

Prarthanaa Khokar, Inkubatorn i Borås, Högskolan i Borås

Affärsutvecklare: Henrik Jansson, Inkubatorn i Borås

Affärsidé:

Fureho, founded in 2017, designs, develops, and produces innovative 3D carbon fibre reinforced composite materials called Noobed Materials which offers the automotive, aerospace, energy and engineering industries an opportunity to reduce their fuel consumption and the associated CO2 emissions through replacing heavy metal parts with an alternative lightweight construction. Customers confirm Noobed Materials have enabled weight savings of ~40% compared to existing solutions whilst also improving the performance and reliability of their systems.

Peter Nilsson, Uppsala Innovation Centre, Uppsala Universitet

Affärsutvecklare:Michael Camitz, Uppsala Innovation Centre

Affärsidé:

APR Technologies har utvecklat vätskekylning utan rörliga delar till nästa generations satelliter. Den bygger på jonacceleration i kombination med mikro/nano-teknik och möjliggör upp till 50% ökad prestanda hos en typisk satellit.

Tekniken kan användas till många saker men vi fokuserar just nu på stora och små satelliter samt den expanderande elfordonsmarknaden där vi kan ge avsevärt lägre vikt, ökad säkerhet och snabbare laddning.

Daniel Ehrnberg, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsutvecklare: Håkan Axelsson, Chalmers Ventures

Affärsidé:

Spira Energy AB skall bli världsledande leverantör av effektiva energilagringssystem. Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja system som kan lagra stora mängder energi till mycket låga kostnader.

Visionen är att våra system gör det möjligt för världen att helt gå över till varierande förnybar energi från till exempel sol och vind.

Lisa Heiberg, Ideon Innovation, Köpenhamns Universitet

Affärsutvecklare: Ola Andersson, Ideon Innovation

Affärsidé:

DiaPure återvinner näringen ur ditt avloppsvatten!

Fosfor (P) är en av värdens viktigaste handelsvaror och används för gödning. P behövs till allt som växer, men är samtidigt ett stort miljöproblem. EU satsar därför hårt på återvinning av P, och i framtiden kommer det vara lika naturligt som att återvinna plast. DiaPure är en naturlig, högteknologisk produkt som efterliknar markens rening, fast bättre. Förbättring av P rening i enskilda avlopp är värt ca 3 miljarderkr/år* , bara i Sverige. DiaPure är den enda P avskiljare som dessutom kan återvinna P.

*underlag avloppsguiden.se

Josefin Persson, Science park Mjärdevi, Linköping Universitet

Affärsutvecklare: Lena Miranda, Science park Mjärdevi

Affärsidé:

SIOS is a combination of Urban farming, IoT and Scandinavian design and we want to make it simple and fun to grow your own food. Our technology makes the gardening process to an exciting user experience. Watering and lighting are automated, optimized for each kind of plant, and you can control the process in our app. Our first product is a tiny indoor greenhouse with room for six plants.

SIOS vision is a sustainable and smart city with local farms everywhere, with fresh food for everyone.

Linn Bäckegren, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsutvecklare: Mattias Münnich, Chalmers Ventures

Affärsidé:

Vi utvecklar ett kirurgiskt verktyg som kommer att korta ner tiden det tar att stänga snittet efter en öppen bukoperation. Med dagens manuella metod tar det upp till 45 min att stänga snittet och det försätter patienten i en onödigt lång narkos. Vi kan korta ner tiden det tar att stänga till 10 min med ett minst lika bra resultat, vilket ger kortare narkostid, kortare vårdköer, lägre kostnader inom sjukvården samt att operationssalen kan öppnas upp för nästa operation tidigare.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark