2019-05-16 16:51Pressmeddelande

Hälften av bolagen på 33-listan från inkubatorer och science parks

null

Ny Teknik och Affärsvärlden presenterade i dagarna årets upplaga av 33-listan som återkommande listar Sveriges 33 mest spännande teknik-startups. En snabb genomgång av listan visar på att hälften av företagen har koppling till inkubatorer och science parks som är medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks.

En undersökning av årets 33-lista som branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks genomfört visar på att cirka hälften av bolagen på listan i likhet med föregående år kommer från regionala inkubatorer och science parks.

– Att hälften av de 33 bolag som av ledande affärs- och teknikpress anses vara de mest spännande startupbolagen har koppling till inkubatorer och science parks visar på hur kritiskt viktiga dessa verksamheter är för att omvandla forskning till innovativa bolag som löser samhällsutmaningar lokalt och globalt, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.


Om inkubatorer och science parks
En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt.

För mer information eller vid frågor

Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg samhällskontakter

Swedish Incubators & Science Parks
emanuel.alvarez@sisp.se
+46(0)73 600 70 70

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark