2021-04-01 11:00Pressmeddelande

Här är Sveriges tio nya superentreprenörer 2021

Årets tio stipendiater, från vänster till höger: Anna Hofmann, Astrid Ahlinder, Matija Milenovic, Therese Svensk, Jenny Johansson, Stefan Schörling, Gunnar Johanson, Morgan Drysdale, Eva Björkman och Jenna Senecal.Årets tio stipendiater, från vänster till höger: Anna Hofmann, Astrid Ahlinder, Matija Milenovic, Therese Svensk, Jenny Johansson, Stefan Schörling, Gunnar Johanson, Morgan Drysdale, Eva Björkman och Jenna Senecal.

Idag presenteras tio nytänkande entreprenörer som får ta emot ÅForsk Entreprenörsstipendium. Årets stipendiater har utmärkt sig i en stenhård konkurrens och presenterar extraordinära innovationer inom områden som energi, säkerhet, arbetsmiljö, smarta material, hållbarhet, miljö, agriculture, AI, medtech och spacetech. De kommer från inkubatorer och science parks över hela landet – Luleå, Göteborg, Västerås, Gotland, Sundsvall och Stockholm. En röd tråd för årets stipendiater är att de innovativa affärsidéerna också handlar om hållbarhet och miljö till gagn för natur och människor och att förbättra, utveckla och förnya för att nå kostnadseffektivitet och spara på resurser.

Stipendiet innebär att entreprenörerna tilldelas 200 000 kronor vardera som syftar till att stötta entreprenörerna att förverkliga sin affärsidé. En gemensam nämnare är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära innovationsekosystemet som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. Tekniken och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd. Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade innovationsmiljöer över hela landet har haft möjlighet att nominera entreprenörer och stipendiaterna tilldelas stipendiet för att de med sina lösningar, tjänster och produkter kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen.

ÅForsk vill stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. ÅForsk Entreprenörsstipendium är ett erkännande och ett stöd riktat till entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Anders Snell, verkställande ledamot i ÅForsk. Anders Snell fortsätter: Samhället, både i Sverige och övriga världen, står inför omfattande utmaningar, samtidigt så finns det innovativa idéer som kan hjälpa oss att möta dessa. Swedish Incubators & Science Parks – SISP - är en stolt samarbetspartner till ÅForsk och tycker att det är otroligt viktigt att samhället uppmuntrar och stödjer entreprenörer och startups, säger Johan Ödmark, vd på SISP. 

Intresset för att söka ÅForsk Entreprenörsstipendium har ökat med 90 % de senaste två åren och idag anses utmärkelsen som en av Sveriges finaste att erhålla. Årets ansökningar har alla hållit riktigt hög kvalitet med spännande affärsidéer och fantastiska entreprenörer. ÅForsks mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor och antalet sökande kvinnliga entreprenörer ökar också till vår glädje för varje år, säger Anders Snell.

Årets tio nya stipendiater av ÅForsk Entreprenörsstipendium tilldelas utmärkelsen den 21 april under Sveriges Innovationsriksdag, ett återkommande årligt event arrangerat av SISP. I år kommer Sveriges Innovationsriksdag att hållas digitalt.

För mer information eller vid frågor:
Charlotta Wagell
projektledare ÅForsk Entreprenörsstipendium
Swedish Incubators & Science Parks
+ 46 (0)73 822 53 33
charlotta.wagell@sisp.se

 

Ulf Borbos
Swedish Incubators & Science Parks
+ 46 (0)70 537 31 07
ulf.borbos@sisp.se

Anders Snell
verkställande ledamot
ÅForsk
+ 46 (0)70-590 87 44
anders.snell@afry.com

 

Hela listan – 10 innovativa entreprenörer som tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021


Eva Björkman
 Stockholms universitet, SU Inkubator
Affärsidé: Aktiverad kalksten för ett friskt och levande Östersjön - Ett nytt material, aktiverad kalksten, binder fosfor till havsbotten. Materialet är framställt av ett billigt restmaterial från kalkindustrin och ger mindre övergödd Östersjö, minskad algblomning, syresätter döda bottnar och ger förbättrad livsmiljö för fiskar och vattenlevande organismer.

Morgan Drysdale
 Luleå Tekniska universitet, Arctic Business Incubator
Affärsidé: SkySense – En teknik som automatiserar detektering, lokalisering och kvantifiering av metanläckage genom en kombination av sensorer och maskininlärning AI, till syfte att minska utsläppen från produktion, transport och distribution av naturgas och biogas från naturgasindustrin. Metoden kan ersätta manuella inspektionstekniker som kostar 300 miljoner euro varje år till en bråkdel av kostnaden.

Jenny Johansson Göteborgs universitet, Sahlgrenska Science Park
Affärsidé: Eyescanner - Med hjälp av avancerad teknologi genomför Eyescanner narkotikatester via mobilens kamera. Narkotika påverkar det centrala nervsystemet vilket ger en förändrad aktivitet som kan spåras via ögats pupill. Eyescanners digitala testförfarande anses vara framtidens hållbara metod och ersätter dagens snabbtester för urin.

Stefan Schörling
Linköpings universitet, Västerås Science Park
Affärsidé: Hasta Eco - Ett regenerativt jordbruk som vänder på de negativa klimateffekterna som dagens jordbruk orsakar. Med innovativa tekniker för cirkulär odling, ekologisk sådd, gödsling och ogräsbekämpning kan Hasta Eco-metoden tillverka grödor utan att utarma jorden och använda kemiska ämnen. Metoden använder en ny typ av biologisk gödning som binder in koldioxid och genom att återföra växtmassa till jorden absorberas koldioxiden i luften och används som näring till grödorna.

Jenna Senecal Sveriges Lantbruksuniversitet, Science Park Gotland
Affärsidé: Sanitation 360 – En teknik som omvandlar urin till ett torrt gödselmedel med samma sammansättning som för kommersiellt gödningsmedel. Urin från alla urinsorterande toaletter, både med spol- och torkteknik, samlas upp och avleds till en kassett som behandlar urinen. Förutom att producera ett rent gödselmedel minskar miljöföroreningarna och trycket på reningsverken vars avloppsvatten fortfarande släpper ut mycket kväve och fosfor vilket hamnar i sjöar som Östersjön.


Anna Hofmann Chalmers tekniska högskola, Chalmers Ventures
Affärsidé: Solartes – Ett nytt smart material i form av en för ögat transparent plast som fångar upp och lagrar energi från solen under dagen och släpper ut värme efter solnedgången. Solartes-plasten reglerar inomhusklimatet dynamiskt, vilket effektivt minskar uppvärmningskostnaderna. Den är lätt, mekaniskt robust och kan tillverkas i valfri form, lämplig för många olika användningsområden som exempelvis fönster, persienner eller fönsterluckor.

Astrid Ahlinder KTH, KTH Innovation
Affärsidé: AKIRA – Ger möjligheten att i framtiden återskapa mjukvävnad hos en människa. Akira innebär ett nytt nedbrytbart polymermaterial optimerat för 3D-printingteknik och en ny tillverkningsteknik för att designa 3D-tryckta, böjliga ”byggnadsställningar” för cellodling till mjukvävnadsteknik. Metoden tillhandahåller skräddarsydda lösningar genom bearbetning, mekanisk simulering och interaktion mellan celler och material.

Gunnar Johanson Karolinska Institutet, KI Innovation
Affärsidé: Ventilationsmetod för hantering av kemiska risker - Sjöfartscontainrar anländer med höga nivåer av farliga flyktiga kemikalier och cancerframkallande ämnen i den inre luften. Detta utgör en allvarlig hälsorisk vid inspektion och urlastning. Tekniken bakom innovation är enkel och kostnadseffektiv och gör det möjligt att innan urlastning snabbt ventilera containrar från farliga ämnen utan att behöva öppna dörrarna. Men en timmes förventilering minskar personalens exponering för farliga ämnen till cirka en tiondel.

Therese Svensk Mittuniversitetet, Bizmaker
Affärsidé: PURE ACT – Metoden hjälper företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen via en digital plattform på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Med en femstegsprocess analyseras företagets nuläge kopplat till Agenda 2030. Den digitala plattformen skapar en hållbarhetsstrategi och en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten granskas av företags revisor så att den uppfyller kraven i Hållbarhetslagen. Efter godkänd rapport utfärdas ett certifikat som ”hållbart företag”.

Matija Milenovic
KTH, Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden, Arctic Business Incubator
Affärsidé: Porkchop X – Ett elektriskt framdrivningssystem för nanosatelliten PocketQube. Tekniska utmaningar vid byggandet av nanosatelliter är oftast brist på tillräcklig kraftlagring eller utrymme för ett framdrivningssystem. Lösningen Porkchop X är ett osynligt framdrivningssystem som passar in i satellitens strukturella ram och ersätter befintliga strukturramar inuti satelliten och tar ingen extra volym. Detta resulterar i stora kostnadsbesparingar, eftersom satelliterna nu kan bära högre lastkapacitet och under en längre tid.

Observera att listan inte ska ses som en rankning av stipendiaterna.

 Bakgrundsinformation om ÅForsk Entreprenörsstipendium

ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan år 2015 ut stipendiet till 10 entreprenörer årligen. Stipendiet riktar sig till entreprenörer med koppling till akademi, forskning, inkubatorer och science parks. Stipendiet utlystes under början av 2021 där entreprenörer från det akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige hade möjlighet att söka.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se