2021-12-14 06:05Pressmeddelande

Innovationscheckar för 40 miljoner till små- och medelstora bolag

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) förtroendet att under 2022 nå ut till startups och scaleups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor. 

 

En check på upp till 100 000 kronor kan användas av ett företag till att utvärdera en tidig innovationsidé med hjälp av extern expertkompetens. Det kan gälla affärsutveckling, immateriella rättigheter och innovationsinfrastruktur, exempelvis testbäddar. 

 

- Tack vare ett fantastiskt gensvar hos många inkubatorer och science parks visade vi på en geografisk spridning, kompetents och inte minst förmåga att kunna kraftsamla. Nu arbetar vi hårt med att sätta upp struktur, IT-stöd, information och utbildningar, säger Johan Ödmark, vd SISP. 

 

SISP räknar med att fördelningen av checkar kan vara i gång i februari. 

 

För mer information kontakta Bodil Rosvall Jönsson bodil.rosvall.jonsson@sisp.se 

 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se