2018-03-02 10:24Pressmeddelande

Invigning av ASSAR Industrial Innovation Arena

Den 2 mars 2018 invigs den fysiska miljön av ASSAR Industrial Innovation Arena i Gothia Science Park i Skövde. Regionen får därmed en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling innovation och utbildning.

– ASSAR är en mötesplats där du som arbetar inom tillverkningsindustri och teknikföretag kan hitta relevanta kontakter. Här kan du ta del av aktiviteter som stärker ditt företag och samtidigt bidra in med det ditt företag är bra på. I den fysiska miljön för ASSAR har du möjlighet att kika på ny teknik, ny forskning och nya lösningar för industrin, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR.

Plattform för kunskapsutbyte

Arenan är en del av Gothia Science Park och blir en plattform för kunskapsutbyte mellan nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Initiativtagare till satsningen är Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, IDC West Sweden AB, Volvo Cars och Volvokoncernen. Initiativtagarna har haft täta kontakter tidigare, men nu får de en fysisk plattform.

– ASSAR ska ge fler industri- och teknikföretag möjlighet att delta i utvecklingsaktiviteter och forskning. Viktigt att lyfta fram är att denna satsning är riktad till alla företag, stora och små, var man än befinner sig i sin teknikutveckling. Det kommer att underlätta kunskapsöverföring mellan företag, säger Tobias Björck.

Initiativtagarna om satsningen

– Genom ASSAR får Högskolan i Skövdes forskare en arena för samproduktion och nyttiggörande av ny kunskap tillsammans med den tillverkande industrin. Det dubbelriktade kunskapsutbytet bidrar till att stärka Högskolans industrinära utbildning och forskning inom modellering, simulering, optimering och kunskapsutvinning. ASSAR kommer därmed att utveckla både akademi och industri och bidra till att Sverige även framtiden kan vara en ledande forsknings- och industrination, säger Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson.

– Vi är glada över att vara en del av det här initiativet. ASSAR ger oss möjlighet att koppla samman vår Skövdefabrik med andra företag och med Högskolan i Skövde för att dela kunskap och erfarenheter när det gäller ny teknik, säger Jan Ohlsson, Executive Vice President på Volvo GTO.

– På Volvo Cars inser vi att framsteg kräver deltagande av alla relevanta aktörer. Därför fokuserar vi på både privata och offentliga partnerskap för att främja en hållbar affärsmiljö, säger Javier Varela, Volvo Cars senior vice president, Manufacturing and Logistics.

– Genom ASSAR får vi i Gothia Science Park ett förstärkt sammanhang för innovation och affärsutveckling kopplat till de framtida tekniska och industriella utmaningarna samt ytterligare utvecklingsmöjligheter för start-ups, säger Patric Eriksson, VD för Gothia Innovation AB.

– Genom ASSAR Industrial Innovation Arena får de små och medelstora tillverkande företagen bland annat tillgång till världsledande teknik och internationellt konkurrenskraftig forskning. Det finns ett antal utmaningar för den tillverkande industrin men tillsammans har vi förutsättningarna att göra dessa till möjligheter och få ökad konkurrenskraft, säger Thomas Nilsson, VD för IDC West Sweden AB.

Läs mer om ASSAR Industrial Innovation Arena

Kort om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. I Gothia Science Park skapas möjligheter för människor och företag att utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt. Gothia Science Parks fokusområden är digitalisering och informationsteknologi med spetsområden inom fintech, dataspel och virtual engineering. Gothia Science Park finansieras av Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Vinnova och EU. Läs mer på www.gsp.se.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark