2019-05-09 14:00Pressmeddelande

Kommuniké från Sveriges Innovationsriksdag 2019

null

Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag avslutades idag den 9 maj efter tre dagar fyllda med inspiration, samtal och workshops om hur vi utvecklar Sveriges ekosystem för innovation.

Sveriges Innovationsriksdag har arrangerats för åttonde året med förkonferens i Karlshamn och konferens i Karlskrona med Swedish Incubators & Science Parks som arrangör och Blue Science Park, NetPort Science Park och Blekinge Business Incubator som värdar.

Sveriges Innovationsriksdag 2019 möjliggjordes med samma metod som gjort Sverige till ett av världens främsta innovationsländer – fokus på samskapande där alla aktörer bidrar med sitt unika perspektiv och kunskap.

– Mötet är ett resultat av samskapande mellan inkubatorer, science parks, nationella myndigheter, forskningsinstitut, företag och näringslivsorganisationer som tillsammans formar ett ekosystem för innovation med framåtanda, säger Lena Miranda, ordförande Swedish Incubators & Science Parks.

Under Sveriges Innovationsriksdag 2019 har representanter från Sveriges ekosystem för innovation diskuterat frågor som hur vi skapar förutsättningar för startups att växa och skala till konkurrenskraftiga bolag samt – inkubatorer och science parks roll för att koordinera regionala ekosystem för innovation och potentialen i en nationell samordning.

Swedish Incubators & Science Parks tar dessa frågor med sig för att föra diskussionen vidare under Almedalsveckan.

Sveriges Innovationsriksdag 2020

Värd för Sveriges Innovationsriksdag 2020 är Skellefteå Science City med preliminärt datum den 21–23 april.

Mer information inför SIR2020 publiceras löpande på www.sverigesinnovationsriksdag.se

För mer information

Emanuel Alvarez

kommunikationsstrateg samhällskontakter
Swedish Incubators & Science Parks

emanuel.alvarez@sisp.se
+46(0)73 600 70 70

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark