2018-05-14 14:01Pressmeddelande

Mot en fossilfri tillväxtekonomi: global expertis möter lokala beslutsfattare i Malmö

-När: 23 maj kl. 13-17 med efterföljande mingel

-Var: High Court, Malmö

Under Speeding up for Change träffas representanter för städer och regioner, investerare och internationella experter för att hitta hållbara lösningar inom energi- och transporter som ska snabba på världens omställning till ett fossilfritt samhälle. Som en del av programmet tillkännerger man två internationella innovationstävlingar.

Evenemanget arrangeras av Energimyndigheten i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks (SISP), UN Habitat, ERA-Net SES, WWF, IDEO och Common Pool. ”Speeding up for Change” arrangeras i anslutning till Mission Innovation Ministerial 3 och Nordic Clean Energy Week.

– Det blir en intensiv eftermiddag med stora ambitioner. Det är exakt det vi behöver om vi ska uppnå klimatmålen och skynda på omställningen mot en fossilfri ekonomi. Vårt mål är att få igång samarbeten som sträcker sig långt bortom 23 maj, säger Charlotte Lejon, chef för kommersialisering och entreprenörskap på Energimyndigheten.

Speeding up for Change ingår som en del av A Challenge from Sweden ett initiativ där behovsdrivna innovationer och tävlingar uppmuntrar innovatörer från hela världen att ta fram de bästa samhällslösningarna åt svenska kommuner eller regioner.

– Det händer spännande saker när alla dessa olika aktörer möts. Kommuner får möjlighet att definiera vilka krav de har på det de köper och innovatörer får tillgång till visserligen mer krävande kunder, men också potentiellt större affärer, säger Olle Dierks, chef för internationella relationer på SISP.

– De här affärsmöjligheterna är nyckeln till att få till en förändring, tillägger han.

Priser och finansiering för hållbara innovationer

Representanter från staden Belo Horizonte (Brasilien), Indiens regering, Silicon Valley Forum, UN Habitat, WWF, IDEO, Common Pool och General Electrics är några av de som medverkar på ”Speeding up for Change”.

Även två internationella tävlingar kommer att tillkännages. Utöver det kommer ett nätverk av städer och regioner att utlysa medel om 100 miljoner USD för investeringar i energi och transportlösningar. Ett annat nätverk utlyser medel om 40 miljoner USD för forskning inom lokala och regionala energisystem.

För att ta del av hela programmet, läs mer på https://speedingupforchange.confetti.events

För mediefrågor och ackreditering:

Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, +46 (0)76 1 789 444

Om Mission Innovation
Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara och kommersiellt gångbara energilösningar. Ambitionen är att fördubbla medlemsländernas investeringar i forskning och innovation kring hållbar energi fram till 2021. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.

Om Mission Innovation 3 and Nordic Clean Energy Week
Två internationella Misssion Innovation evenemang har ägt rum. Det tredje, Mission Innovation Ministerial (Mi-3), kommer att hållas i Maj 2018. Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med Europakommissionen och Nordiska ministerrådet står som värdar för evenemanget.

Mission Innovation 3 tillsammans med en rad andra konferenser och evenemang i Öresundsområdet, såsom Ninth Clean Energy Ministerial (CEM9) i Köpenhamn, pågår alla under Nordic Clean Energy Week, 21 – 25 Maj, 2018

Om “A Challenge from Sweden”
A Challenge from Sweden främjar behovsdriven innovation som stöd till offentliga och privata aktörer. Syftet är att påskynda omställningen mot en fossilfri tillväxtekonomi. Genom tävlingar, event och andra initiativ främjar A Challenge from Sweden samverkan inom innovationsupphandling samt test och implementering. Satsningen ger innovatörer och entreprenörer tillgång till investerare och möjligheter att kommersialisera hållbara lösningar.

A Challenge from Sweden är ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks och en rad andra organisationer.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark