2019-03-25 07:00Pressmeddelande

Näringsminister Ibrahim Baylan till Sveriges Innovationsriksdag 2019

null

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar i Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag den 8-9 maj i Karlskrona.

Swedish Incubators & Science Parks bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle för att diskutera innovation och näringslivsutveckling under Sveriges Innovationsriksdag som i år har temat det Smarta Samhället.

Ibrahim Baylan kommer att tala om svensk innovations betydelse för Sverige.

För en liten, öppen ekonomi som Sverige är innovationsförmågan helt central för konkurrenskraften – och därmed Sveriges ekonomi och välfärd, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

– Vi ser fram emot att diskutera inkubatorer och science parks avgörande betydelse för innovation och hur vi tillsammans stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Samuel Hennigsson, vd för NetPort Science Park som är en av årets lokala värdorganisationer ser fram mot att välkomna Ibrahim Baylan till Blekinge.

– I Blekinge finns goda exempel på hur science parks, inkubatorer och akademin samverkar med regional grund och nationell spets. Under Sveriges Innovationsriksdag vi vill visa på goda exempel och bidra med ett lokalt och regionalt perspektiv till diskussionen, säger Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park.

Anmälan till Sveriges Innovationsrikdag 2019 sker på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019, som arrangeras i Blekinge – är Smart Society.

För mer information:

Emanuel Alvarez
Kommunikationsstrateg

Swedish Incubators & Science Parks
0736-00 70 70
emanuel.alvarez@sisp.se


Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark