2018-01-31 07:00Pressmeddelande

Nationell accelerator boostar skogsinnovationer

null

1 februari öppnar en ny möjlighet för skogliga startups från hela Sverige att växla upp sin affärsidé. Forest Business Accelerator är ett affärsutvecklingsprogram där ett tiotal företag under åtta månader erbjuds hjälp av SCA, IBM, Processum och BizMaker för att utveckla och kommersialisera sin produkt eller tjänst på större marknader.

– Vi söker företag som vill vara med och förändra skogsindustrin. Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på internationella affärer, säger Monica Westberg, projektledare för Forest Business Accelerator.

Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMakers affärsrådgivare ger programmet även tillgång till SCA, IBM och Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk. Acceleratorn syftar till att skapa samarbetsmöjligheter och värde för både startups och storbolag.

– Att korsbefrukta skogindustrin med digitalisering och entreprenörskap är mycket intressant. Vi är väldigt nöjda med utfallet från förra årets omgång, och ser nu fram emot att möta ännu fler startups med skogliga innovationer under 2018, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Företagen i programmet får stöd av IBM med deras djupa kunskap om digital innovation, samt ges tillgång till en kraftfull plattform för utveckling av applikationer.

– Vi ser mötet mellan stora och små företag som mycket värdefullt och av stor vikt för att stärka innovationskraften i Sverige. Vi ville hitta en modell för hur vi kan arbeta tillsammans med startups. Här har Forest Business Accelerator visat sig fungera väldigt bra, säger Gun Blom Lundgren, Channel Director & CSI Leader på IBM.

Processum är ny partner i programmet 2018, och ger deltagarna tillgång till test- och demonstrationsutrustning inom skoglig bioraffinaderi samt rådgivning i patent och immaterialrättsfrågor.

– Det är jätteviktigt att innovationer inom bioraffinaderi realiseras i nya företag, produkter och tjänster. Vi ser Forest Business Accelerator som ett bra verktyg och vi är övertygade om att mixen av skogligt och digitalt fokus har stor potential för framtiden, säger Magnus Hallberg, VD Processum.

Svensk Skogsdata är ett av företagen som deltog i programmet 2017, och som nu inlett ett fortsatt samarbete med storbolagen.

– Vi har fått mycket hjälp av BizMakers affärsrådgivare för att stärka vår produkt för den globala marknaden. IBM utvecklar just nu våra molntjänster och tillsammans med SCA kommer vi att fortsätta testa och utveckla vår produkt i deras maskinpark, säger Jan-Erik Rendahl på Svensk Skogsdata.

Sista anmälningsdag till Forest Business Accelerator är den 1 mars 2018. Programmet startar i april och avslutas sista november. För att kvalificera ska företagets produkt eller tjänst vara marknadsintroducerad eller marknadsnära. Företag från hela landet är välkomna att ansöka. Läs mer om Forest Business Accelerator här.

Kontakt

Monica Vestberg, projektledare för Forest Business Accelerator på BizMaker

070 305 72 97 monica.vestberg@bizmaker.se

Magnus Viström, innovationschef på SCA

070 377 21 02 magnus.vistrom@sca.com

Gun Blom Lundgren, Channel Director & CSI Leader på IBM Svenska AB

070 793 22 37 gun.blom-lundgren@se.ibm.com

Magnus Hallberg, vd Processum

010 516 67 63, magnus.hallberg@processum.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark