2020-02-11 07:31Pressmeddelande

Nu släpps biljetterna till Sverige Innovationsriksdag Årets tema – den Nya Industrins Växtplats

null

Sveriges Innovationsriksdag 2020 samlar ekosystemet för svensk innovation i Skellefteå 
21 - 23 april. Den Nya Industrins Växtplats är temat för SIR20 där samverkan, hållbarhet och innovation står i fokus. Sveriges Innovationsriksdag arrangeras för tionde året i rad av Swedish Incubators & Science Parks ihop med årets medarrangör Skellefteå Science City.

– Under Sveriges Innovationsriksdag samlar vi medlemmar, politik, näringsliv, akademi och offentlig sektor för att samverka, nätverka och påverka utvecklingen av svensk innovation. Tillsammans skapar vi morgondagens näringsliv, hittar smarta lösningar på samhällets stora utmaningar och stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks

​​Värd för årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag är Skellefteå Science City som sätter den regionala prägeln på programmet. Under de senaste åren har Skellefteå gjort betydande avtryck på regional, nationell och internationell innovation genom rika naturtillgångar, starkt entreprenörskap och fantastisk innovationskraft.

​– I Skellefteå etableras just nu framtidens industri. Några av framgångsfaktorerna är ren energi, entreprenörskap i världsklass samt en vilja till samverkan. Vi vidareförädlar traditionell basindustri och utvecklar ny industri där spel är särskilt spännande med en hög grad av innovation! Vi önskar alla varmt välkomna till Sveriges Innovationsriksdag i Skellefteå för att ta nästa steg i utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Johnny Högberg, VD Skellefteå Science City.


​Anmälan till Sveriges Innovationsriksdag 2020 sker på www.sverigesinnovationsriksdag.seDär finns också program, talare och praktisk information. Håll utkik på sidan då den uppdateras löpande med bland annat programpunkter, talare och partners.Om Sveriges Innovationsriksdag 
Sveriges Innovationsriksdag -SIR är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks- SISP årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för #SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.


För mer information:
Ulrica Gellerstedt
​Communications Manager
​072-511 92 73
​​ulrica.gellerstedt@sisp.se 
Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark