2021-01-11 08:38Pressmeddelande

Ny möjlighet för morgondagens mest innovativa entreprenörer när utlysningen av ett av Sveriges finaste stipendium öppnar

null

Sveriges inkubatorer och science parks är högskolenära innovationsmiljöer där akademi och näringsliv samverkar och företag startas och växer. Idag har dessa regionala mötesplatser 5000 företag med fler än 70 000 sysselsatta. För sjunde året i rad samarbetar stiftelsen ÅForsk med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP – för att hitta de mest briljanta entreprenörerna och affärsidéerna till ÅForsks åtråvärda entreprenörsstipendium.

Idag måndag den 11 januari öppnar ansökningsperioden till ÅForsk Entreprenörsstipendium och entreprenörer från det akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige kan söka. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer kommer att utnämnas och tilldelas 200 000 kronor vardera under rikseventet Sveriges Innovationsriksdag i april som i år förväntas hållas digitalt.

- ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Den rikstäckande struktur av innovationsmiljöer som SISP:s medlemmar utgör ger oss en större möjlighet att stötta några av Sveriges mest lovande entreprenörer och framtida företag. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé men vi vill också bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk, och fortsätter: - förra året slogs rekord i antal ansökningar med drygt 30 % fler än 2019. Ansökningarna kom från 39 olika innovationsmiljöer, både stora och små, placerade över hela landet. Ansökningarna höll en mycket hög kvalitet med fantastiska innovationer och affärsidéer. ÅForsks mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor och roligt är att se att antalet ansökningar från kvinnliga entreprenörer ökar betydligt för varje år. Förra året blev också fem kvinnor stipendiater, vilket var mycket glädjande. I år hoppas vi få samma goda uppslutning och uppmuntrar återigen särskilt kvinnor att söka.

Ansökningsperioden är öppen från 11 januari 2021 till och med 12 februari 2021. Efter utlysningstiden bedömer en jury ansökningarna där stipendiets inverkan på entreprenörens möjligheter att realisera sin idé är ett starkt kriterium och projekt som befinner sig i tidig fas prioriteras. Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Läs mer och ansök på: https://www.sisp.se/start/åforsk-entreprenörsstipendium-2021. Där hittar du också information om förutsättningarna kring ansökan.


Kontakt:

Charlotta Wagell
Projektledare ÅForsk Entreprenörsstipendium
Swedish Incubators & Science Parks
+ 46 (0)73 822 53 33
charlotta.wagell@sisp.se

Ulf Borbos
Swedish Incubators & Science Parks
+ 46 (0)70 537 31 07
ulf.borbos@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark