2020-01-12 22:28Pressmeddelande

Ny möjlighet för Sveriges mest lovande entreprenörer när utlysningen av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium öppnar

null

Sveriges inkubatorer och science parks är högskolenära innovationsmiljöer där akademi och näringsliv samverkar och företag startas och växer. Idag har dessa regionala mötesplatser 5000 företag med fler än 70 000 sysselsatta. Sedan 2015 samarbetar stiftelsen ÅForsk med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP, för att hitta de vassaste entreprenörerna till ÅForsks åtråvärda Entreprenörsstipendium. Nu imorgon, måndag den 13 januari öppnar ansökningsperioden och entreprenörer från det akademinära ekosystemet för innovation i hela Sverige kan söka. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns den 22 april under Sveriges Innovationsriksdag 2020 i Skellefteå och tilldelas under högtidliga former 200 000 kronor vardera.

- ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Den rikstäckande struktur av innovationsmiljöer som SISP:s medlemmar utgör ger oss en större möjlighet att stötta några av Sveriges mest lovande entreprenörer och framtida företag. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé men vi vill också bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta, säger Anders Snell, verkställande ledamot på ÅForsk, och fortsätter: - i år lyfter vi särskilt vårt mål att minst hälften av de nominerade också ska vara kvinnor.

Ansökningsperioden är öppen från 13 januari 2020 till och med 14 februari 2020. Efter utlysningstiden bedömer en jury ansökningarna där stipendiets inverkan på entreprenörens möjligheter att realisera sin idé är ett starkt kriterium och projekt som befinner sig i tidig fas prioriterats. Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator eller science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Ansök på: https://www.sisp.se/start/åforsk-entreprenörsstipendium-2020. Där hittar du också information om förutsättningarna kring ansökan. 


För mer information eller vid frågor:

Charlotta Wagell
Projektledare ÅForsk Entreprenörsstipendium
Swedish Incubators & Science Parks
charlotta.wagell@sisp.se
​+ 46 (0)73 822 53 33

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark