2018-03-21 10:00Pressmeddelande

Ny satsning med innovationsmiljöer ska öka kommersialiseringen av energiinnovationer

null

Nu är åtta samarbetsavtal på plats. De kommer under första året få dela på minst 10 miljoner kronor. Denna pilotsatsning med innovationsmiljöerna ska bidra till att fler energiinnovationer blir kommersialiserade och når ut på marknaden.

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet. Vägen framåt är att ta tillvara på den innovationskraft som vi har i Sverige och stötta innovationsbolag med att kommersialisera sina energiinnovationer.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för företag med energiinnovationer att kunna kommersialisera sina lösningar. En satsning som denna där vi får en tydlig förankring i det regionala och lokala innovationssystemet gör att vi får både en kraftsamling, men också samarbetspartners där vi kan genomföra konkreta insatser för att nya energiinnovationer ska nå marknaden och därmed bidra till omställningen av energisystemet, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Mål för satsningen

En ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer med energirelevans

Ökad kapitalförsörjning och affärsutveckling i bolag i olika utvecklingsfaser

Bygga upp en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och kraftsamling kring energi och klimatfrågor

Flera ändamålsenliga och konkurrenskraftiga nya lösningar som bidrar till energi- och klimatpolitiska mål.

Hur arbetet ska gå till

Denna satsning startar som pilot på 1 år med ytterligare två år som förlängning. Samarbetet ska leda till få ut fler lösningar med energirelevans på marknaden genom konkret affärsutveckling och insatser av relevans för bolagen.

Bland innovationsmiljöerna och deras samarbetspartners finns en stor bredd på bland annat affärsutveckling av tillväxtbolag, kapitalanskaffning, och forskningskommersialisering.

Pengarna kommer att användas för att stötta innovationsbolagen med affärsutveckling för energiinnovationer. Fokus kommer att ligga på affärsutveckling, utbildningsinsatser i bland annat kommersialisering samt matchning av energiinnovationer med investerare och storbolag.

Till infosidan http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/affarsutveckling-och-kommersialisering/finansiering-av-innovationsmiljoer/

Samarbete kommer att inledas med följande aktörer:

Samarbetsavtal 1
Huvudsökande: Create Business Incubator
Medsökande: Automation Region & SynerLeap

Samarbetsavtal 2
Huvudsökande: Blekinge Business Incubator
Medsökande: Netport Science Park (+energiklustret) & Blue Science Park

Samarbetsavtal 3
Huvudsökande: KTH (KTH Innovation)
Medsökande: Stockholm Innovation & Growth (STING) & KIC InnoEnergy

Samarbetsavtal 4
Huvudsökande: Johanneberg Science Park
Medsökande: GU Ventures & Chalmers Ventures
Partners: Innovatum & Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Borås Science Park

Samarbetsavtal 5
Huvudsökande: Ideon Science Park
Medsökande: MINC, EON Agile, Lunds Universitet (Energiklustret), Ideon Open, Ideon Innovation.

Samarbetsavtal 6
Huvudsökande: Science Park Mjärdevi
Medsökande: LEAD Business Incubator, Norrköping Science Park, Cleantech Östegötaland 

Samarbetsavtal 7
Huvudsökande: Skellefteå Science City
Medsökande: Uminova Innovation, Connect Norr, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Arctic Business Incubator

Samarbetsavtal 8
Huvudsökande: Uppsala Innovation Centre
Medsökande: STUNS Energi, UU Innovation & SLU Holding

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark