2018-04-12 10:14Pressmeddelande

Nytt samarbete med Ignite Sweden ska öka kommersialisering av energiinnovationer

null

Energimyndigheten och Ignite Sweden inleder samarbete med syftet att fler energiinnovationer snabbare ska komma ut på marknaden. Ignite Sweden är ett nationellt program som erbjuder matchning mellan svenska startup bolag och storföretag, samt en gemensam arena för att stimulera till nya samarbeten.

– Vi ser ett starkt behov av att matcha smarta energilösningar från startup och scaleup bolag med behovsägare och här spelar storbolagen en stark och viktig roll. Synergierna genom samarbetet med Ignite blir att innovationsbolagen hittar behovsägare, som är förutsättningen för att kunna söka stöd via våra utlysningar, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Ignite Sweden är kostnadsfritt för startup bolag, enda villkoret för att vara med är att bolaget har en etablerad verksamhet i Sverige och att lösningen är skalbar. Stora bolag som redan är knutna till programmet är bland andra ABB, Alfa Laval, Ericsson och E.on.

– Många av storbolagen som letar efter innovativa startups genom Ignite har ett stort fokus på miljö och energi. Genom samarbetet med Energimyndigheten hoppas vi nå fler startups som tillhandahåller lösningar med hög energileverans att söka till programmet, och därmed få möjlighet att göra större och snabbare avtryck för en renare värld, säger Stina Lantz, projektledare Ignite Sweden.

Alfa Laval är ett av de stora företag som redan under 2017 inlett flera samarbeten med innovativa svenska startups genom Ignite Sweden. Anders Nyander, Concept Project Manager på Alfa Lavalvälkomnar samarbetet extra varmt.

–För Alfa Laval är Energimyndighetens portföljbolag mycket intressanta. Miljö är ett stort fokus för oss, och det ligger väldigt nära våra kärnprodukter. Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av bolagen under året.

Kommande Ignite events

Ignite har åtta matchningstillfällen planerade under 2018. Varje event har ett tema och olika storbolag kommer att finnas på plats. Ansök med en gång för att få möjligheten att delta på så många som möjligt: https://www.ignitesweden.org/energimyndigheten
Ignite Sweden är ett nationellt program som drivs av THINGS, STING, LEAD, MINC, UMINOVA och Swedish Incubators and Science Parks. Projektet är medfinansierat av Vinnova.

  • 17 april, Robotics, Stockholm
  • 8 may, Digital tools for HR and Learning, Stockholm
  • 15 may, IoT, Stockholm
  • 24 maj, Clean-tech, IoT, New Materials, Malmö
  • 6-7 september, Machine Learning & Additive Manufacturing, Västerås
  • 27 september, Computer Vision & Visualisation, Linköping
  • 9 oktober, Smart Industry, Göteborg

Länkar:

EMs Portföljbolag http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/affarsutveckling-och-kommersialisering/myndighetens-portfoljbolag/

Ignite Sweden https://www.ignitesweden.org/

För mer information:

Stina Lantz
projektledare
Ignite Sweden
stina@thingstockholm.com
+460735323880 

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark