2018-04-05 07:00Pressmeddelande

Pressträff med miljöminister Karolina Skog och näringsminister Mikael Damberg under Sveriges Innovationsriksdag 2018

null

Miljöminister Karolina Skog (MP) och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) finns bland talarna under Sveriges Innovationsriksdag i Borås 10–11 april. Media hälsas välkomna till en pressträff där det finns möjlighet att ställa frågor till ministrarna.

Under pressträffen kommer ordföranden i Swedish Incubators & Science Parks att överlämna Innovationsmanifestet till ministrarna.

Datum: 10 april 2018

Tid: 15:00
Plats: Hörsalen i Textilmuseet, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3B, Borås

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag samlar 400 besökare som arbetar inom det svenska ekosystemet för innovation. Statsråden har egna programpunkter där de lyfter ämnet temat cirkulär ekonomi, affärsutveckling och innovation.

Hela programmet för Sveriges Innovationsriksdag 2018 finns på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

Ackreditering och intervjuer
För ackreditering och intervjuförfrågingar, vänligen kontakta Emanuel Alvarez,

emanuel.alvarez@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark