2020-02-28 07:21Pressmeddelande

Projektet SWEDISH INNOVATION ARENA har beviljats EU-medel

null

Swedish Incubators & Science Parks projekt Swedish Innovation Arena har beviljats medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att tillgängliggöra resurser och verktyg i hela det akademinära innovationsstödsystemet och på så vis bidra till ett mer effektivt innovationssystem.

Swedish Innovation Arena vill bidra till en ökad systemsyn bland de innovationsfrämjande aktörerna för att tydliggöra, samordna och stärka de olika främjandeaktörernas erbjudanden mot startups och växande bolag. Projektet syftar också till att tillgängliggöra och produktifiera redan utvecklade och verifierade metoder och verktyg för affärsutveckling till alla SISPs medlemmar.

- Med detta tillskott kan SISP och Sveriges inkubatorer och science parks utveckla och stärka Innovations-Sverige - med ännu bättre förutsättningar för bolag att starta och växa säger Kajsa Hedberg, vd för Swedish Incubators & Science Parks


​TILLVÄXTVERKETS MOTIVERING

Med följande motivering har Tillväxtverket beviljat SISPs ansökan.

"Tillväxtverket bedömer att projektet passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Projektet bidrar till regionalfondens syfte, att ändra strukturer för att ge bättre förutsättningar för små och medelstora företag. Projektet ses positivt då det tar ett helhetsgrepp kring Sveriges inkubatorer och science parks som arbetar för att stötta SMF i deras utveckling och bidra till att de står sig bättre i internationell konkurrens. Projektets syfte är att samtliga inkubatorer och science parks ska få samma förutsättningar och tillgång till samma verktyg, detta för att kunna ge alla företag ett likvärdigt erbjudande. Projektet ska bidra till att resurser nyttjas smartare och att innovationssystemet blir mer effektivt. Om projektet lyckas i sitt uppdrag kan effekterna för företagen i Sverige bli mycket positiva där ökad konkurrenskraft och ökad export är några av de potentiella effekterna."

Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och 
avser projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30.För mer information:

Mikaela Hellberg
Senior Projektledare
+46 704 52 10 30
mikaela.hellberg@sisp.se
Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark