2018-11-28 15:43Pressmeddelande

SISP och Ignite Sweden bjuder in startups till matchmaking med storföretag på Hannovermässan 2019

null

Sverige är partnerland till Hannover Messe den 1–5 april 2019 och kommer där att ta positionen som ledande inom Smart Industri. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och Ignite Sweden är några av organisationerna som medverkar i det svenska partnerskapet på mässan.

Vi vill därför bjuda in svenska Startups att vara en del av den svenska delegationen.

Startups får på Hannovermässan möjlighet att delta i en unik matchmaking för att öka möjligheterna till affärer med storföretag genom Ignite Swedens kvalificerade matchningsprocess

Deltagaravgiften för startups är medfinansierad av Vinnova. Utvalda startups (max 30) betalar 15 000 kronor för sitt deltagande. Deltagare kan ansöka om att få sina resekostnader täckta med upp till max 15 000 kronor. Swedish Co-Labs startuperbjudande riktar sig till företag som är yngre än 6 år, har färre än 25 anställda, inte är noterade och inte har en omsättning som överstiger 25 miljoner SEK

Genom att ansöka intygar du att du är villig att betala deltagaravgiften och har möjlighet att delta.

Ansök här före den 15 december!

Läs mer om Swedish Co-Lab på Hannovermässans erbjudande för svenska startups här.

Frågor om startuperbjudnadet? 

Kontakta Mikaela Hellberg, mikaela.hellberg@sisp.se.

Områden i fokus på Hannovermässan:

 • Industri
 • Energi
 • AI & Machine learning
 • Robotteknik
 • E-mobilitet
 • IoT
 • Nya material

6 skäl för en startup att delta i Ignite-matchmaking och Swedish Co-Lab på Hannovermässan

 • Matchmaking med tyska företag genom Ignite Sweden
 • 220 000 besökare
 • Över fem miljoner Business 2 Business interaktioner
 • 2500 affärsjournalister
 • 80 forum och konferenser
 • 5000 utställare

Om Hannovermässan

HANNOVER MESSE i Tyskland är sedan 1947 den viktigaste mötesplatsen för industrin. Här knyter ledande internationella industriföretag nya affärsrelationer med näringsliv. Läs mer om Hannover Messe

Om Sweden Co-Lab

Temat för det svenska partnerskapet är Sweden Co-Lab. Under detta tema kommer vi att visa upp Sverige som ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab). Läs mer om Swedish Co-Lab

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark