2020-10-16 15:29Pressmeddelande

SISP välkomnar att lärosätenas ansvar för nyttiggörande förtydligas

null

I dag presenterades en statlig utredning om utökat innovationsstöd vid lärosäten. Utredningen förslag ska förbättra stöd till innovationer och förbättra nyttiggörande, det vill säga att forskningsresultat ska komma till användning i företag och samhälle. Bland annat föreslås ett särskilt stöd till de lärosäten som inrättar så kallade innovationskontor.

SISP ser positivt på ett förstärkt innovationsstöd i allmänhet och ett ökat fokus på nyttiggörande i synnerhet. I dag uppfattar vi att kommersialisering och samverkan med omkringliggande samhället är något som ofta blir underordnat lärosätenas grunduppdrag som är forskning och undervisning. Vi välkomnar därför att lärosätenas ansvar för nyttiggörande förtydligas och att det skapas mer ändamålsenliga incitament. Bra forskning och högre utbildning är så klart grunden. Men nyttiggörande och kommersialisering krävs för att behålla och vidareutveckla Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation.

Värdekedjor som löper från utbildning och forskning och vidare ut i samhällets olika delar bör stimuleras. Detta är ett grunduppdrag för Science Parks och Inkubatorer. Vi uppmanar därför lärosäten att de använder de resurser och verktyg inom affärsutveckling och innovationssamverkan som SISP och SISPs medlemmar besitter.

Nu behövs ett fortsatt arbete för att utveckla nyttiggörande och kommersialisering i Sverige. Den utmaningen sträcker sig utanför det som denna utredning har omfattat. Med anledning av detta bjuder SISP och FUHS in till ett seminarium om just nyttiggörande den 20 oktober. Läs mer om seminariet och anmäl här.

För mer information kontakta:

Johan Ödmark
Vd, SISP
johan.odmark@sisp.se

Lena Miranda
Ordförande, SISP
lena.miranda@mjardevi.se

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark