2018-01-22 15:30Pressmeddelande

SISP vd går vidare till nytt uppdrag

null

Efter sju år som vd på Swedish Incubators & Science Parks (SISP) lämnar Magnus Lundin sin post som vd den sista februari.

– Det har varit en fantastisk, rolig och intensiv tid på SISP. Det har hänt mycket under de senaste sju åren och vi har verkat i många led regionalt, nationellt och internationellt, säger Magnus Lundin.

Tillsammans med kollegor, konsulter och myndighetsrepresentanter har Swedish Incubators & Science Parks etablerat sig som en uppskattad, proaktiv branschorganisation med utvecklingsprojekt, myndighetsuppdrag och event som ytterligare bidragit till att Sveriges inkubatorer och science parks är centrala utvecklingsaktörer och mötesplatser i det svenska innovationssystemet.

Magnus Lundin är speciellt glad över det stora medlemsengagemanget och utbytet mellan medlemmarnas ledare och medarbetare, alla kontakter med innovatörer, entreprenörer och företagsledare i innovationsmiljöerna, med multinationella storbolag samt med regionala och nationella intressenter.

- Även om jag nu lämnar den operativa ledande rollen kommer mitt engagemang för SISP och Sverige som världens bästa land för innovation alltid finnas kvar, säger Magnus Lundin som nu börjar som Norden-ansvarig på ett globalt venture capital-bolag.

Styrelsen för Swedish Incubators & Science Parks har inlett arbetet med att hitta en ersättare och Kristian Wirsén har tillsatts som tf vd från den 1 mars. Kristian Wirsén har god kunskap om branschen och har under flera år arbetat tillsammans med organisationen och dess medlemmar.

– Vi önskar Magnus lycka till med det nya uppdraget. Magnus har förtjänstfullt utvecklat Swedish Incubators & Science Parks från en rent medlemsdriven förening till en branschorganisation med ett operativt kansli. SISP är inne i en fas där vi fortsatt utvecklas som branschorganisation med starkt fokus på medlemsnytta och medlemsengagemang, säger Patric Eriksson, styrelseordförande i Swedish Incubators & Science Parks.

För mer information eller frågor, kontakta:

Patric Eriksson
Styrelseordförande, Swedish Incubators & Science Parks
patric.eriksson@gsp.se

Magnus Lundin
vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se


Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
+46736007070
emanuel.alvarez@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark