2019-10-30 16:17Pressmeddelande

SISP:s vd går vidare till nya utmaningar

null

Kajsa Hedberg slutar som vd för Swedish Incubators & Science Parks, SISP. Efter dryga 1,5 år slutar Kajsa Hedberg som vd och går vidare till nya utmaningar.

SISP är en medlemsorganisation som omfattar Sveriges science parks och inkubatorer. Dessa innovationsmiljöer utgör en infrastruktur i det nationella innovationsstödssystemet på lokal och regional nivå och är verksamma över hela landet. Branschorganisationen etablerades för 15 år sedan, och sedan 2010 har verksamheten haft ett eget kansli som hanterar gemensamma medlemsfrågor.

- Kajsa har på ett fantastiskt sätt skapat en färdplan för vår branschorganisation, säger Lena Miranda, ordförande för SISP. Hon har bidragit med sin strategiska och strukturerande förmåga till att skapa en robust plattform för oss att ta nästa steg. Styrelsen har tagit emot Kajsas besked, och önskar henne all välgång i nästa karriärskliv. Vi är mycket glada och tacksamma för allt hon bidragit med under tiden som vd i vår organisation.

Så här summerar Kajsa Hedberg sin tid som vd för SISP.
- Det har varit en mycket givande och intensiv tid på SISP. Våra fantastiska medlemmar är mycket viktiga för Sveriges utveckling och fortsatta konkurrenskraft. Under min tid har vi tillsammans stärkt medlemmarnas position som viktiga aktörer för att attrahera internationella investeringar, nyttiggöra forskning samt öka innovationskraften inom såväl näringslivet som offentlig sektor. Dessutom har vi i SISP-teamet arbetat hårt för att utveckla och anpassa SISP:s erbjudanden utifrån medlemmarnas behov. Under min återstående tid hos SISP kommer jag att säkerställa en bra överlämning och grund för fortsatt arbete.

Nu blir nästa steg för SISP att hitta en ny kraft som kan axla rollen att bidra till att Sveriges inkubatorer och science parks får rätt förutsättningar att leverera och bidra till Sveriges ambitiösa mål om att bli en världsledande innovationsnation.

- Styrelsen sammanträdde i början av veckan och processen att hitta SISP:s nästa vd har redan inletts, säger Lena Miranda.

Kontakt:

Lena Miranda, ordförande SISP, 070-529 56 45

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark