2019-04-01 07:00Pressmeddelande

Startups från inkubatorer och science parks får sällskap av Prins Carl Philip under Hannovermässan

null

30 startups från svenska inkubatorer och science parks deltar genom programmet Ignite Sweden under mässan i Hannover 31 mars – 5 april. Sverige är partnerland och temat för partnerskapet är Co-Lab som fokuserar på samskapande (Co) och innovation (Lab).

Prins Carl Philip kommer under mässan att bland annat besöka Volkswagen i Wolfsburg tillsammans med 30 startups samt företrädare för Scania, Swedish Incubators & Science Parks, Ignite Sweden och representanter från övriga aktörer inom det svenska partnerskapet.

– Målet med Swedish Incubators & Science Parks deltagande är att underlätta för startups som utvecklats i akademinära inkubatorer och science parks att samarbeta med internationella storbolag, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Ignites matchmaking i Hannover mellan svenska startupbolag och internationella storbolag finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova och utgör en del av Partnerlandsatsningen, som projektleds av Business Sweden. Under förberedelserna har SISP och Ignite samarbetat med Almi, Business Sweden, Combient, Energimyndigheten, Teknikföretagen och Tillväxtverket.

Startupbolagen som deltar i Hannovermässan kommer från programmet Ignite Sweden som drivs gemensamt av inkubatorer som är medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks.

– Att få träffa Volkswagen Group är en fantastisk möjlighet för våra startupbolag. Många har redan flera kommersiella samarbeten igång efter besöksresan VW gjorde i Sverige i november. Nu ser vi fram emot att lägga grund för ännu fler affärer, säger Stina Lantz, programansvarig Ignite Sweden.

Ignite Sweden kommer under 2019 genomföra ett flertal aktiviteter i hela Sverige och kommer även att ha en aktivitet under Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag som arrangeras i Karlskrona den 8–9 maj 2019.

För program och anmälan besök www.sverigesinnovationsriksdag.se

För mer information om Ignite Sweden www.ignitesweden.org


För mer information:

Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg samhällskontakter

Swedish Incubators & Science Parks
0736007070
emanuel.alvarez@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark