2018-03-02 14:36Pressmeddelande

Svenska inkubatorer globalt topprankade

null

I UBI Globals världsrankning över universitetsanslutna inkubatorer placerar sig Chalmers Ventures, GU Ventures, Uppsala Innovation Centre och Arctic Business Incubator i topp i två av fyra kategorier.

Den globala rakningen där de svenska inkubatorerna har en stark närvaro har genomförts av UBI Global och presenterades i Toronto den 22 februari.

– Sverige placerar sig ofta i toppen av olika index som mäter innovationskraft. UBI Globals rankning visar på att de svenska inkubatorerna fyller en viktig funktion för att skapa innovationer av forskning och innovativa affärsidéer. Med dem har vi ett globalt konkurrenskraftigt erbjudande vilket stärker Sveriges ekosystem för innovation, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

UBI Global är den internationella medlemsorganisationen för universitetsinkubatorer. Organisationen arbetar för att främja kunskapsutbyte mellan inkubatorer och metoder för samverkan mellan universitetsinkubatorer och företag globalt.

Det är i kategorierna Managed by university – inkubator som ägs och drivs av universitet samt kategorin Affiliated with university –­ inkubator associerad med universitet som de fyra svenska inkubatorerna tagit plats på topplistan och inte sällan är bland de främsta inom EU.

World Top Business Incubator – Managed by University – business incubators in this subgroup are directly operated by one or more universities.

#12 – Chalmers Ventures

#17 – GU Ventures

World Top Business Incubator – Affiliated with University – business incubators in this subgroup are not directly operated by but formally affiliated with one or more partner universities based on a contractual agreement.


#4 – Uppsala Innovation Centre

#7– Arctic Business Incubator

Läs mer om kategorierna och rakningslistor

http://ubi-global.com/category/blog/announcement/

UNBI Global rankning 2017-2018

Top Business Incubator – Managed by University – 2017/2018

Läs här

Top Business Incubator – Affiliated with University – 2017/2018

Läs här

Top Business Incubator – Collaborating with University – 2017/2018

Läs här

Top Business Accelerator – Linked to University – 2017/2018

Läs här


För mer information eller frågor:

Magnus Lundin
vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se


Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
+46736007070
emanuel.alvarez@sisp.se

Om Swedish Incubators & Science Parks
Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark