2020-03-13 12:31Pressmeddelande

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas fram på grund av coronaviruset, Covid-19. Nytt datum: 4 – 5 november 2020.

null

Swedish Incubators & Science Parks har fattat beslut om att senarelägga Sveriges Innovationsriksdag i Skellefteå.

Nytt datum är den 4 – 5 novembermed förkonferens för medlemmar den 3 november. Beslutet grundar sig i utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för smittspridning som mycket hög. Sveriges Innovationsriksdag är en av SISPs höjdpunkter och vi väljer därför att flytta #SIR20 till i höst för att inte tvingas ställa in under rådande omständigheter.

Samma plats, nytt datum
Precis som planerat från början kommer Sveriges Innovationsriksdag att hållas på Scandic Skellefteå. Det är bara datumet 4 – 5 november som är nytt.

Är du redan anmäld?
Biljetter som redan är bokade gäller för höstens konferens den 4 – 5 november med förkonferens för medlemmar den 3 november. Vi återlöser inte biljetter men platsen går att överlåta till annan deltagare inom organisationen vid behov.

Har du redan bokat hotell och resa?
Vi uppmanar alla som bokat resa och hotell att snarast se över sina bokningar då SISP inte ansvarar för detta.

Har du frågor? Kontakta:

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Swedish Incubators & Science Parks
ulrica.gellerstedt@sisp.se
072-511 92 73

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark